אאא

ח"כ מיכאל מלכיאלי (ש"ס) פנה ליו"ר ועדת החינוך של הכנסת, ח"כ יעקב מרגי, בבקשה לקבוע דיון דחוף של הוועדה בנושא אפליית מוסדות מוכר שאינו רשמי החרדים.

בפנייתו כתב מלכיאלי כי "לאחרונה פורסמה קביעת צוות של משרד החינוך והאוצר להעדיף לימודי נצרות ואסלאם על פני לימוד יהדות כדי להגן על זהות המיעוטים בישראל ולא על הזרם הדתי המרכזי שגם כך חש מוגן במדינה היהודית".

מסקנות הצוות הוגשו לבג"ץ במסגרת דיון בעתירת בתי ספר חרדיים ומוסלמים שנמצאים במעמד המוכר שאינו רשמי - שהלינו על כך כי משרד החינוך דאג לתקציב של חמישים מיליון ש"ח רק לבתי הספר הכנסייתיים במוכש"ר בעקבות שביתת בתי הספר לפני פתיחת שנת הלימודים בשנה שעברה, שביתה שיסודה בקיצוצים שנעשו בתקציב המוכש"ר בכהונת השר לשעבר שי פירון.

למרות שההסכם על סיום שביתת בתי הספר הכנסייתים נחתם בידי מנכ"ל משרד החינוך, התקציב הועבר דרך המשרד לשוויון חברתי בטענה כי המדינה מבקשת לסייע ללימודי הדת הנוצרית בבתי הספר המוכש"ר. המוסדות החרדיים והמוסלמים טענו להפליה בוטה והסבירו כי תקציב 50 מיליון השקלים, נתבקש ע"י הנוצרים בשל הקיצוצים לכלל בתי הספר המוכש"ר ועל כן לא ניתן להעניקו רק למגזר מסוים, וכן כי בנוסף, מדובר בכפל תמיכות שנאסר ע"י היועץ המשפטי לממשלה.

בתגובה לבג"ץ, הוצגה המלצת צוות מיוחד של משרד החינוך והאוצר שקבע כי גם בתי הספר המוסלמים שבמוכש"ר יהיו זכאים לתקציב, לצורך חיזוק לימודי האסלם בבתי הספר ואילו בתי הספר החרדיים לא יהיו זכאים. בצוות נימקו את ההחלטה שהזרם היהודי הוא הרוב במדינה ומשכך הוא אינו נדרש לתקציב מיוחד כדי לשמר את זהותו הייחודית.

בפנייתו טוען ח"כ מלכיאלי כי מדובר בקביעה שהינה חרפה. "מדיניות מפלה שאיננה חוקית המעלה תהיות קשות על מחויבותו של משרד החינוך לשוויון בחינוך לכלל ילדי ישראל וטמונים בה סימני שאלה רבים וגדולים המחייבים דיון ומענה".

הוא מבקש כי ועדת החינוך תזמן את האמונים על הנושא במשרד החינוך ובמשרד המשפטים בעקבות חשיפה של סיכום דיון פנימי שנערך בהשתתפות בכירי פרקליטות המדינה, ובראשם המשנה ליועמ"ש (חקיקה) רז נזרי, וראש מחלקת הבג"צים בפרקליטות, אסנת מנדל, דיון שהסתיים בתובנה חד-משמעית של צמרת הפרקליטות - כי הקצאת עשרות מיליוני השקלים לבתי הספר הכנסייתיים פוגעת בשוויון ולא ניתן יהיה להגן עליה בבג"ץ.

חוות הדעת החד-משמעית בנושא, הובילה להמלצה על הקמת הצוות שבחן הקצאה נוספת של כספים לבתי הספר החרדיים והמוסלמיים. אלא שכעבור זמן שינתה הפרקליטות את עמדתה באופן לא מוסבר והודיעה לבגצ כי רק מי שאינם יהודיים יזכו לתקציב בטענה כי במדינה בעלת זהות יהודית יש צורך להעצים את התלמידים בעלי הזהות הנוצרית והמוסלמית.

ח"כ מלכיאלי מבקש לדון "מדוע שונתה עמדת המדינה בבג"צ וכיצד ההינו לחתום נציגיה על תצהירים שעל פניו אינם מתיישבים עם המציאות ועם האמת כפי שכל מי שנחשף למהלך סיום שביתת בתי הספר הכנסייתים יודע".