אאא

חברת הדירוג הבינ"ל S&P העלתה אתמול את תחזית הדירוג של לאומי ופועלים מ'יציבה' ל'חיובית', על רקע השיפור במצב הכלכלי בישראל. החברה הותירה את דירוג הבנקים ללא שינוי, ברמת -A, אך היא מציינת כי העלאת תחזית הדירוג משקפת את האפשרות להעלאת דירוג בתקופה של בין שנה לשנתיים - ככל שהתנאים בסביבה הכלכלית של הסקטור הבנקאי ימשיכו להשתפר.

"הדירוג משקף את את העמדה החיובית שלנו על הסביבה הכלכלית והשיפור בתנאים התפעוליים של הבנקים. בהתאם, אנו מזהים התפתחות חיובית, ולא רק יציבה, במגמה השוררת ברמת הסיכון הכלכלי, במסגרת הערכת הסיכון שלנו לגבי הסקטור הבנקאי בישראל. אנו עשויים להעלות את הדירוג של לאומי ופועלים ככל שהתנאים

הכלכליים ימשיכו להשתפר במהלך 24-12 חודשים הקרובים", נאמר בהודעת חברת הדירוג.

ב-S&P מציינים עוד כי המגמה החיובית ברמות הסיכון הכלכלי בישראל מתבטאת בין היתר בצמיחה הכלכלית העקבית, העלייה ברמת התוצר לנפש ורמת האבטלה הנמוכה. חברת הדירוג מציינת בהקשר החיובי גם את ההאטלה במחירי הדיור ובשוק המשכתנאות: "שילוב בין אמצעי מאקרו ויוזמות ממשלתיות בתחומי ההיצע בשוק הנדל"ן הובילו בשנה האחרונה להאטה בקצב עלייית מחירי הנדל"ן ובקצב הגידול של הלוואות לדיור".

מול השינוי בתחזית הדירוג של פועלים ולאומי, S&P הותירה את תחזית הדירוג של בנק דיסקונט ללא שינוי, ברמה של 'יציבה' - על סמך ההערכה כי הפרופיל הפיננסי של הבנק לא צפוי להשתנות במהלך השנתיים הקרובות. "אף שאנו מאמינים שההתפתחויות הכלכליות החיוביות בסקטור הבנאי יתמכו בתוכנית האסטרטגית של הבנק ובשיפורים הכרוכים בה, אין לכך משקל חשוב מספיק עבור העלאת דירוג בטווח התחזית שלנו", נאמר בהודעה.