אאא

דף קב

א.  הדורשים בשלשה מלכים 1. רבי אבהו היה רגיל לדרוש בהם וחלה וקבל שלא ידרוש וכשהתרפא חזר לדרוש, שאמר גם הם לא חזרו בהם. 2. רב אשי אמר נדרוש בחברינו, ומנשה שאלו בחלומו מהיכן בוצעים את הלחם ולא ידע, וא"ל שאם היה בזמנו היה רץ לע"ז יותר מהר ממנו מחמת יצרא דע"ז ששלט, ולמחרת אמר שיפתח ברבותינו.

ב.  סוגיא דאחאב 1. שמו אחאב, שהיה אח וצרה לשמים ואב לע"ז. 2. הנקל, קלות שעשה אחאב כחמורות של ירבעם, אך העוון נתלה בירבעם מפני שהיה תחילה לקלקלה. 3. על כל תלם בא"י אחאב העמיד ע"ז והשתחוה לו. 4. אין לו חלק לעוה"ב, שנאמר והכרתי לאחאב עצור בעוה"ז ועזוב לעוה"ב, או כיון שכתב על דלתות שומרון שכפר בה'. 5. הזכות למלכות: עמרי משום שהוסיף את העיר שומרון בא"י. 6. אחאב זכה למלוך כ"ב שנה, משום שכיבד את התורה שנתנה בכ"ב אותיות. 7. כבוד הס"ת ע"י אחאב, שלא הסכים לתת לבן הדד שביקש את מחמד עיניך, וזהו ס"ת מזה שהסכימו עמו כל הזקנים וכל העם. 8. מקרא מי יפתה שמעינן שאחאב היה שקול, דמכיון שהיה וותרן בממונו וההנה ת"ח מנכסיו כפרו לו מחצה. 9. הרוח שהטעתו היתה רוחו של נבות, ובכך שהטעה יצא ממחיצת הקב"ה מכיון שדבר שקרים. 10. איזבל היתה בכל יום שוקלת זהב לע"ז כפי משקלו של אחאב. 11. הוסיף להכעיס את ה', שכתב על דלתות שומרון אחאב כפר בה'.

 

שאלות לחזרה ושינון

א. מעשי הדרשה על שלשה מלכים (2)

ב. סוגיא דאחאב, מלכותו חטאיו זכויותיו ומותו (11)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com