אאא

בד"צ 'העדה החרדית' בראשות הגאב"ד הגרי"ט וייס שיגר מכתב חיזוק לעשרות האברכים והבחורים הכלואים בבתי הכלא בעקבות השתמטות מצה"ל לאחר שלא התייצבו בלשכות הגיוס.

במכתב, מבקשים חברי הבד"צ לחזק את האברכים הכלואים ומגדירים אותם כ"שלוחי כלל ישראל" ו"מקדשי ה' להיות מגן ותריס מפני הפורענות".

"לכבוד האברכים והבחורים החשובים הי"ו כאו"א בשמו הטוב יבורך מעתה ועד עולם הנתונים במעצר תחת מסגר ובריח בידי רשעי ישראל", כותבים חברי הבד"צ בפתח מכתבם, "שלום רב לאוהבי תורתך ואין למו מכשול".

"הננו בשורות שתי"ם שהם הרב"ה להביע את הוקרתינו אליכם בחורי חמד המסולאים מפז יושבי אהלי התורה", מוסיפים חברי הבד"צ, "והנה בגזירת השלטונות המכבידים עולם על עולם התורה ואומרים ערו ערו עד היסוד בה את היכלי התורה והישיבות הקדושות, בנסותם לקעקע את היסודות אשר הורונו רבוה"ק זיע"א ואשר נתקדשו בקדושה של מעלה ע"י כלל ישראל לדורותיו, ובתואנות שונות מנסים בפה רך ובכפיה לבולל את הציבור החרדי בכור ההיתוך החילוני, ורבים אשר נפלו בפח יוקשים וכל באיה לא ישובון ולא ישיגון אורחות חיים רחמנא ליצלן".

חברי הבד"צ ממשיכים וכותבים כי "והנה זכיתם אתם מקדשי ה' להיות מגן ותריס בפני הפורענות, כי במעצרכם ועמידתכם האיתנה הנכם מכריזים את הכרזת התורה והאמונה כי כל כח שבעולם לא יוכל לו, ושלוחי ציבור אתם להכריז את עמידתה האיתנה של היהדות החרדית לבל יפלו לפח יוקשים, ובמחאה עד כדי הכאה ומעצרים ממושכים וארוכים תחת מסגר ובריח, הרי אתם שלוחי כלל ישראל ושליחותייהו דקמאי דמסרי נפשם על קדושת ה'.

"הכח היחיד שיכול לעמוד נגד כל הגזירות הוא עמידתה האיתנה של היהדות החרדית במסירות נפש וללא כל פשרות וויתורים, להכריז בקול גדול כי כל רוח לא יזיזונו מתורתינו הקדושה הנצחית, ובעוז וגבורה נמשיך לעמוד איתן שלא להכנע תחת עול הגזירות, והשי"ת יהא בעזרינו ע"ד כבוד שמו".

לסיום, כותבים חברי הבד"צ כי "אתם שלום וכל אשר לכם שלום, ובזכות זה תזכו לרב ברכה והצלחה להיות שמכם נמנה בין מקדשי ה' לדורותם, חרוט בעט ברזל וצפורן שמיר בספר הזהב ליראי ה' וחושבי שמו המקדישים את שמו הגדול, לגדול ולהתעלות בתורה וקניניה ובירא"ש טהורה, עדי נזכה בקרוב להרמת קרן התורה וישראל כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ בביאת גוא"צ".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

הגאב"ד הגרי"ט וייס צירף את חתימתו למכתב והוסיף וכתב בכתב ידו: "הריני מצטרף לדברי הבד"צ שליט"א לחיזוק ולעידוד, ברוכים אתם להשי"ת מקדשי שם שמים ברבים".

במכתב נוסף של 'העדה החרדית' הם מבהירים את התנערותם מהוועדה החדשה בנושא חוק הגיוס. "נודע כי בעוה"ר רוצים שוב לנסות לבא לדרך של שפרות וויתורים בעניין גזירת הגיוס המרחפת מעל ראשי עם קודש בארה"ק, בשיתוף עם נציגים חרדים, ואשר כבר ידוע דעתנו דע"ת ודעת כל גדולי הדור הקודם כי הוא אסור בלי שום הוראת היתר".

"אשר על כן מחויבים אנו להודיע", כותבים חברי הבד"צ, "כי הנציגים היושבים שם אינם מייצגים את דעתנו ודעת הרבנים הגאונים ראשי ישיבות אדמור"ים מנהיגי ציבור בארה"ק וראשי גולת אריאל שליט"א, ואת דעתם של רבבות אלפי ישראל הכפופים להוראתם, ואינם מדברים ופועלים בשליחותם של כלל ישראל, וכל מה שהם עושים הוא רק על דעת עצמם".

חברי הבד"צ ממשיכים ומאיימים במכתבם כי ימשיכו להתנגד בכל כוחם לכל דרך של פשרה או ויתור בעניין הזה.