אאא

בעלי מניות המיעוט בחברת הנדל"ן הבורסאית ישרס בחרו היום (ב') שלא לאשר באסיפה הכללית את תנאי העסקתו של בעל השליטה (65%) שלמה אייזנברג.

לפי הדיווח של החברה לבורסה, המוסדיים התנגדו כמעט פה אחד להסכם השכר הנוכחי ולהארכת חוזהו של אייזנברג ב-3 שנים נוספות בחברה בתפקיד האמור. אייזנברג מועסק בישרס בהיקף משרה של 65% ועלות שכרו מסתכמת ב-4.8 מיליון שקל לשנה. שכרו של אייזנברג כולל שכר בסיס של 2 מיליון שקל, מענק על סך דומה לשכר הבסיס ודמי ייעוץ בסך 811 אלף שקל.

קבוצת ישרס עוסקת בשני תחומי פעילות עיקריים - נדל"ן מניב ונדל"ן למגורים ומכירה. בתחום הנדל"ן המניב עוסקת ישרס בייזום, בנייה וניהול מבני תעשיה, מרכזים מסחריים, באופן ישיר ובאמצעות עוגן נדל"ן, חברה פרטית בבעלותה המלאה של ישרס. בתחום הנדל"ן למגורים ומכירה עוסקת ישרס, באמצעות החברות הבנות רסקו ורסקו מגורים שבבעלותה המלאה, בעיקר בבניית מבני מגורים למכירה. ישרס נסחרת בבורסה בת"א לפי שווי של 2.2 מיליארד שקל ומנייתה עלתה בלמעלה מ-17% מתחילת השנה.

מישרס נמסר: "הסכם השכר הנוכחי כולל תקופות הודעה מוקדמת של חצי שנה. החברה סמוכה ובטוחה שבמהלך תקופה זו יימצא פתרון לנושא".