אאא

במעמד תורני מרגש בראשותו של האדמו"ר מויז'ניץ חנכו אמש (שני) במודיעין עילית את בניין הישיבה הגדולה המפואר של החסידות שנבנה בשנים האחרונות.

באירוע השתתפו מאות חסידים שהגיעו להוקיר את הנגיד הרב חיים משה פלדמן שהוזיל מהונו למען בניית הבניין.

את המשא המרכזי נשא האדמו"ר מויז'ניץ שהודה בדבריו למנכ"ל חיים מאיר ויזל על מאמציו להוביל את בניית המוסדות בעיר לגמר טוב ואיחל לו הצלחה ברוחניות ובגשמיות.

הרה"צ רבי אהרון מרדכי רוקח, בנו של האדמו"ר מבעלזא, הקריא במעמד מכתב ברכה מיוחד אותו שיגר האדמו"ר מבעלזא לרכל חנוכת הישיבה הנקראת לזכרו ולעילוי נשמתו של חמיו כ"ק מרן בעל הישועות משה מויז'ניץ זצ"ל.

"שלום וברכה למע"כ המתכנסים החשובים שליט"א חסידי וויז'ניץ בעיר מודיעין עילית", כתב הרבי מבעלזא במכתבו. "הנני בזה להשתתף בשמחתכם - שמחת חנוכת הבית של בניין הישיבה דחסידי ווי'ניץ בעירכם שנקרא על שמו הגדול של חותני כקש"ת אדמו"ר בעל הישועות משה זצוק"ל מוויז'ניץ והעומדת תחת נשיאות גיסי מרן אדמו"ר מהר"י מויז'ניץ שליט"א".

האדמו"ר מוסיף וכותב: "כתיב (קהלת, ז, א) 'טוב שם משמן טוב'. וברש"י: 'שם טוב עולה למעלה שנאמר 'ואגדלה שמך'... שם טוב לעולם שנאמר: יהי שמו לעולם.... שם טוב לסוף העולם'.

"ואכן כמה זה נאה לקרוא את הישיבה ע"ש כקש"ת חותני זצ"ל שבנוסף לכך שכיהן שנים רבות כראש הישיבה היה דוגמא אישית כל ימי חייו ללימוד התורה בהתמדה ובשקידה אמיתית, ואיך לנצל כל רגע פנוי ללימוד התורה שהיתה משוש חייו ושעשועיו תמיד בכל הימים, ולכן ראוי ונכון ששמו הטוב וזכרו הטהור יעמדו לעד לנגד עיני התלמידים שילמדו בין כותלי בית מדרש זה".

לסיום כתב האדמו"ר: "והנני בזה לברך אתכם ביום שמחת לבכם שתזכו לגדל בבית הזה לגיונות של תלמידים יראים ושלמים לשם ולתפארת מתוך נחת והרה"ד וכט"ס".