אאא

שיעור האבטלה בספטמבר עמד על 4.1%, ללא שינוי לעומת אוגוסט, כך פרסמה היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. במספרים, מדובר על 163 אלף בני אדם שלא עבדו ולו שעה אחת בשבוע שבו נערך הסקר, חיפשו עבודה באופן פעיל והיו זמינים לעבודה.

ברבעון השלישי כולו עמד שיעור האבטלה בקרב גילאי העבודה העיקריים (25-64) על 3.6%, ירידה של שלוש עשיריות האחוז לעומת הרבעון השני של השנה. אחוז המשתתפים בכוח העבודה, כלומר שיעור העובדים או המובטלים מקרב כל קבוצת הגיל, עמד על 79.9%, ללא שינוי לעומת הרבעון הקודם.

הנתונים החזקים הללו גם חלים על אותם עובדים שמוגדרים כעובדים חלקית שלא מרצון. אלו הם אותם עובדים שמחפשים לעבוד במשרה מלאה אך מכל מיני סיבות לא מצליחים למצוא אחת כזו. לרוב מדובר בנשים, שמהוות כשני שליש מאלו שמוגדרים כך. מספרם של העובדים חלקית שלא מרצון ירד ב-4.2% ברבעון השלישי לעומת השני, לכ-88 אלף איש. מנגד, אלו שעובדים במשרה מלאה (שמוגדרת על ידי הלמ"ס כעבודה של 35 ויותר שעות בשבוע) ירד בשלוש עשיריות האחוז, ומנגד אלו שמועסקים במשרה חלקית עלה ב-3.9%.

בפילוח לפי מחוזות מראים נתוני הלמ"ס כי שיעור האבלה הגבוה ביותר הוא בירושלים על 5.2% (לעומת 5.5% ברבעון הקודם), אחר כך במחוז הצפון עם 4.8% (לעומת 6%), מחוז חיפה עם 4.7% (לעומת 4.8%), הדרום עם 4.3% (לעומת 4.5%), תל אביב עם 3.8% (ללא שינוי) והמרכז עם 3.3% (לעומת 3.6%).