אאא

בג"ץ דחה עתירות שהגישו שני תלמידי הישיבה העריקים, שבגינם החל גל ההפגנות של 'הפלג הירושלמי', בבקשה לשחררם מהכלא הצבאי.

ישראל מאיר קפלינסקי ובן ציון וייסנשטרן, שנעצרו בידי שוטרים וזוהו כעריקים בעת שנסעו לטיול בדרום, העלו נגד הפרקליטות הצבאית מספר טיעונים טכניים שלדעתם אמורים היו לפסול את ההחלטה לשולחם למחבוש.

אך השופטים יצחק עמית, אורי שוהם וג'ורג' קרא קבעו בפסיקתם, כי "טענותיהם לא נמצאו מהימנות", ועל כן "דינן של העתירות להידחות".

כזכור, שני העריקים הללו נשפטו ל-20 ימי מחבוש, לאחר שהוברר כי יותר משנה שהם נחשבים כמשתמטים משירות צבאי, כי נהגו כשאר אנשי 'הפלג' ולא התייצבו בצה"ל כדי להסדיר את הליך דיחוי השירות כפי שנוהגים רוב בני הישיבות.

 שוטרות מול מפגיני 'הפלג' (צילום: א. כהן, "מחאות החרדים הקיצונים")

עורך דינם מנחם שטאובר הגיש לבג"ץ את העתירה בעניינם, בבקשו לבטל את ההחלטה השיפוטית שניתנה לגבי השניים ביחידת מיטב בצה"ל, בשל פגמים מהותיים שלטענתו נפלו בהליך זה, אך הוא כאמור נדחה בבג"ץ.

החלטת השופטים (סריקה)
החלטת השופטים (סריקה)