אאא

מעל חמש מאות אברכי "מבצר הכוללים" בבית שמש של גאב"ד 'העדה החרדית' הגאון רבי יצחק טוביה וייס, השתתפו אמש (רביעי) בישיבת "מהר"מ מרוטנבורג", מול כלא 4, לחיזוק האסירים הכלואים במקום בעוון השתמטות מצה"ל.

הגאב"ד, שיגר מכתב למשתתפים בו כתב: "הנני בזה להצטרף מריחוק מקום בכינוס לשם שמים שהתאספתם יחד בסמוך לשערי בית המעצר למחות נגד גזירת הגיוס המרחפת על ראשי בני ישראל פה בארה"ק, וכדאי היא זכות המחאה להסיר חרון אף ד' מישראל ולהמתיק הדינים כמובא בחז"ל ובספה"ק".

הגאב"ד ממשיך וכותב כי "כבר אמרתי כמה פעמים בשער בת רבים כי השלטון אין לו כל צורך לגייס את הציבור החרדי וכל כוונתם היא אך ורק להרוס את חומת ההתבדלות ולקרב את ציבור היראים אליהם ולבוללם לתוך כור ההיתוך החילוני ולהורידם לבאר שחת ח"ו, ועל כך עלינו לזעוק ולהריע כי לא ננוח ולא נשקוט עדי יבוטל כליל רוע הגזירה מעלינו.

"ובעת הזאת אשתתף בצערן של הני בעלי מסירות נפש ה"ה גיבורי החיל ובני העליה הנימוקים בכלא עבור מסירות נפשם למען ביטול הגזירה הנוראה ולמען הצלת היהדות החרדית בארה"ק, ואקרא בזאת אשריכם שנתפסתם על דברי תורה וזכותכם גדולה עד מאוד והוא מגיני ומצלי עליכם ועל זרעיכם ועל כל כלל ישראל".

מכתב הגאב''ד הגרי''ט וייס
מכתב הגאב"ד הגרי"ט וייס
הגדלה

לסיום כותב הגאב"ד: "ואסיים בברכה לכל המשתתפים בכינוס הקדוש שיתברכו בברכת התורה ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת, ונזכה כולנו יחד במהרה להרמת קרן התורה וישראל בביאת גוא"צ בב"א".

חבר בד"צ 'העדה החרדית' הגאון רבי יהושוע רוזנברגר נשא במקום דברים ואמר בין היתר כי "נתאספנו כאן לעצרת חיזוק ועצרת מחאה, עצרת חיזוק לבחורים ואברכים גבורי החיל שהולכים במסירות נפש להילחם נגד המלכות הרשעה שגזרו גזירת שמד ומוכנים לקבל מכות ולהיאסר, אלו הנמצאים במאסר מקדשים שמו יתברך בכל רגע וזוכים לקדש שמו יתברך 24 שעות ביממה ואנו באנו להשתתף עמהם וליקח חלק בקידוש שם שמים זה".

"בנוסף לזה נתאספנו גם לעצרת מחאה נגד שלטון הרשע פשוט גזירת שמד, אין להם שום תועלת מזה הם אינם צריכים לצבא זה והכל לתכלית אחד, להעביר לשמד את כלל ישראל גזירת שמד כפשוטה", הוסיף הרב רוזנברגר. "הם קוראים לעצמם מדינת ישראל - היו צריכים למחוק את השם הזה מהם, כאן הוא המקום היחיד בעולם שרוצים להעביר יהודים לשמד, אין היום בעולם מקום אחד שבו מתנכלים ליהודים שלא יוכלו לעבוד את ה', המקום היחיד שרוצים לעקור את עם ישראל והם קוראים לעצמם שם ישראל, השם הזה גנוב, הם לא ישראל רק גרועים מעמלקים".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

בהמשך דבריו תקף הרב רוזנברגר את הנציגים החרדים בכנסת ואמר כי "אי אפשר להבליג וחייבים להגיד, מדובר כבר לא מהנציגים בכנסת שהם באמת מסיתים ומדיחים, הם הם האשמים בכל הגזירה, הם האשמים שהבחורים יושבים כעת בכלא, הם מסיתים ומדיחים ומוסרים ומלשינים, הם מסיתים את המשטרה שיעצרו יותר ושיתנהגו באכזריות, ולפי דעתי הם בפשטות אפיקורסים, אינם מאמינים בכלום, ולהלכה היו צריכים לומר שיינם יין נסך".

"ואין כוונתי רק אליהם", המשיך הרב רוזנברגר ועבר לתקוף את ראשי הישיבות, "הראשי ישיבות שחתמו על מכתב נגד המוחים - בושה, אינם מתביישים ראש ישיבות לחתום על חילול השם כזה, יהודים מסיתים ומדיחים - הם מקדשי שמו יתברך, ויהודים שמוחים על כבוד שמים במסירות נפש - הם מחללי שמו יתברך, ואלו הם ראש ישיבות, מנהיגי בני ישראל, היתכן כזאת?

"הם הרי בכל זאת יהודים תלמידי חכמים, הם לומדים תורה הקדושה וכנראה שמצאו בתורה את סם המוות ולא את סם החיים שבתורה, הלא הוא חרפה ובושה שראשי ישיבות יכתבו מכתב כזה, חרפה ובושה, זהו חילול השם? כל הגניבות וכל המעילות שהמדינה עושה, יושבים בכלא ראשי ממשלה וחברי כנסת ושרים לא זהו חילול השם, יראי ה' שעומדים בקשרי המלחמה למען כבודו יתברך - זהו חילול ה'".

הרב רוזנברגר סיים את דבריו ואמר כי "עיה אחת נשארה לנו והיא מסירות נפש. הקליפה הזה אשר לפנינו היא הטומאה הגדולה ביותר עלי אדמות ובוודאי כשהשי"ת יעזור ויהיה הגאולה שלימה יואר אז כל העולם, ולא נפחד ונעמוד הלאה גם במסירות נפש, ולא נפחד מאף אחד ונילחם במסירות נפש, והשי"ת אתנו".