אאא

ראש ישיבת 'כסא רחמים' ומנהיג מפלגת 'יחד' הגאון רבי מאיר מאזוז במתקפה חריפה נגד כפייה חילונית על החיילים הדתיים והחרדים בצבא: "

 במהלך שיעור שמסר בשבוע שעבר התייחס הרב לנושא החיילים החרידם בצבא ואמר: "באמת אתם עושים "כפייה חילונית", ולוקחים אדם לצבא בכחואומרים לו: אתה דתי? אין בעיה, אבל כאן צריכים לשמוע "שירת נשים", שזו שירה נפלאה. וכשאומר להם: זה מפריע לי, לא רוצים להבין. אתם יודעים מה היה לפני 700 שנה בימי הרשב"א? ספרד היתה אז תחת מלכות נוצרי אז היו מחייבים את כל היהודים לבוא ביום ראשון לכנסיות, מה יש שם? דרשה של איזה מג'נון שמוכיח מהתורה שהנצרות אמת ,והיהודים היו חייבים לשמוע טענה אחר טענה שלו.

"מה עשו היהודים? היו לוקחים אטמים או צמר גפן ומכניסים באזניים, כדי שלא ישמעו את זה. אבל הנוצרים הרגישו בהם, אז היו עוברים עליהם בשעת הדרשה של החמור הזה, ואומרים להם אסור לשים צמר גפן באזניים. וא"כ זו עצה לחיילים שישימו צמר גפן, אבל אז יעשו להם מה שעשו שם. לא עושים דבר כזה".

הרב תקף ואמר: "הרי צריכים את החיילים לענין המלחמה שימסרו עצמם על ישראל, אז אדרבה החיילים הדתיים של ישיבות ההסדר וכדו' מוסרים עצמם יותר מאחרים, כי הם מאמינים שהם עוזרים לפדות ישראל מיד צר וכו', אז למה תהרסו אותם?! בשביל מה תהרסו אותם?! מעשים שפוגעים בצניעות הורסים את העם ובטחונו".

הגר"מ מאזוז סיםפר לתלמידו כי הרב הראשי לצה"ל אייל קרים כתב ספר בנושא הצניעות אך הוא חושש לפרסמו: "הרב הצבאי הראשי הרב קרים שליט"א, יכתוב ספר על זה. אמנם אמרו לי שהוא כתב ספר על הצניעות לפני שבע שנים, אבל הוא מפחד לפרסם אותו, כי הוא מקבל משכורתו מהצבא, מה הוא יכול לעשות?!".

הרב פנה לרבני הציונות הדתית: "ולכן צריך שרבני הציונות הדתית כמו הרב טאו והרב אבינר ואחרים, יתמכו בידו של הרב הצבאי ויגלו דעתם: אנחנו מגלים דעתנו דעת תורה, שאסור לחיילים וחיילות שירוצו ביחד וכדו', כי אסור לעשות מעשים כאלה שפוגעים בצניעות של עם ישראל, ואין במעשים האלה שום ברכה, לא לצבא ולא לבטחון ולא לכלום, רק להרוס את העם. וזה לא הורס רק את התורה אלא העם הולך ונהרס".