אאא

חברי הכנסת של 'דגל התורה', משה גפני ואורי מקלב, הגיעו אמש (מוצאי שבת) לניחום אבלים אצל ראש ישיבת "אור ישראל", הגאון רבי יגאל רוזן, היושב שבעה על פטירת אחיו הרב ישראל רוזן ז"ל, בישיבתו בפתח תקווה.

כמו כן ניחמו אמש ח"כ יעקב אשר, הגאון רבי דוד כהן, הגאון רבי יוסי חברוני, הגאון רבי מיכה הלוי, רב העיר פ"ת, הגאון רבי יצחק יחיאל יעקובוביץ רב העיר הרצליה.

במהלך הניחום, הסביר הגאון רבי יגאל רוזן את כוחה של הטכנולוגיה לאמונה ואמר כי "אמונה וטכנולוגיה, אפשר ללמוד את זה בסדר מוסר - כפשוטו ממש. מתי זה התחיל, זה מאוד מעניין מתי התחיל שיש סתירה בין מדע ואמונה? במגדל בבל, בדור ההפלגה, מה כתוב שם? כתוב 'ויהי אחר הדברים האלה אתנה חימר לאבן', אילו היו הממצאים הראשונים, היו צריכים אבנים, חיברו לבנה לאבן, והם יצרו אבנים באופן מלאכותי. 'אתנה חימר לאבן', ואז הם הרגישו שהם יכולים כבר לעשות והם שליטי הבריאה, ואמרו בוא נבנה מגדל. מה כתוב? אמרו חז"ל נבנה מגדל נעלה למעלה ונכה בו עד שירדו מימיו, אמרו הוא בעל הבית על הגשם? אנחנו נראה לו, אנחנו יכולים להוריד גשם מלאכותי, אנחנו נעלה למגדל, נעלה למעלה, ונוריד גשם מלאכותי. הם היו בעצם הראשונים.

"מה הביאה הטכנולוגיה שלהם? שנפש האדם, כשאדם נופל ומת, חז"ל אומרים שלא היה איכפת להם שהיה נופלת לבנה, היו מצטערים מזה, וזה מה שהביאה הטכנולוגיה במושגים שלהם, כוחי ועוצם ידי, זה נורא ונוראות.

"אם אדם יודע ה' הוא הנותן לך, זה מגיע לפיסגת האמונה, עם הכוחי ועוצם ידי, אם מנצלים את הטכנולוגיה בצורה נכונה, זה פסגת האמונ. אני אמרתי פעם שהזכויות שלו להציל אנשים מחילול שבת זה רבבות רבבות, גם אנשים חילוניים, רבבות רבבות, בבתי חולים בכל מקום היום משתמשים בטכנולוגיות שלו".

בסיום דבריו אמר כי "לא עלינו, לא על אף אחד מכם, הקב"ה מכה את הקרובים שלו, הקרובים שלו הם המוכים והם לא יודעים. אדם הולך ברחוב ולא יודע אם תיפול עליו מכה נוספת, תחזור בתשובה, תתעורר, חטפת מכה תתעורר, נו,הולכים ברחוב רואים אדם מוכה...".