אאא

עוד צעד לחיזוק המשילות מבית מדרשה של שרת המשפטים: ועדת שרים לענייני חקיקה אישרה הבוקר (א') את הצעת החוק של שרת איילת שקד למינוי יועצים משפטיים למשרדי ממשלה. ההצעה תעביר את השליטה בבחירת היועצים מהגורם המקצועי (היועץ המשפטי לממשלה והפרקליטות) לגורם הפוליטי (השר והמנכ"ל).

עד כה נבחרו היועצים במכרז שנתן עדיפות בבחירה לדרג המקצועי במשרד המשפטים. לפי ההצעה, הבחירה תעבור עתה משיטת המכרז, לוועדת איתור בת שלושה חברים בראשות מנכ"ל המשרד הממשלתי. מבין המועמדים יבחר השר את היועץ למשרדו, וימנה אותו בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה. היועץ לא יתנגד אלא אם מדובר במינוי מופרך לגמרי. אם ישכיל השר לבחור מועמד כשיר שיישר עמו קו, גם היועץ המשפטי לממשלה יישר קו עם בחירה זו.

השרה שקד אמרה כי "בעולם שכל החלטה הופכת להיות 'בגי"צה' יועצים משפטיים במשרדי הממשלה הפכו לדומיננטיים ואך טבעי ששר יהיה דומיטננטי בבחירת היועץ המשפטי של משרדו".

הצעת החוק זכתה להתנגדות נחרצת וחריפה מהיועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט. "השינויים המבוקשים שתכליתם העצמת מעורבתו של השר בהליך בחירתו ומינויו של היועץ המשפטי של המשרד הממשלתי צפויים להביא להחלשת עצמאותו, אי תלותו ואפקטיביות שלו תפקידו של היועץ המשפטי של המשרד הממשלתי כ"שומר סף". החלשה כזו תביא בתורה לפגיעה במעמדו של מוסד היועץ המשפטי לממשלה בכללותו, תחתור תחת עקרונותיו היסודיים ביותר של מערך הייעוץ המשפטי לממשלה ועלולה לפגוע קשות בעצמאותו, באיכותו ובאמון הציבור בו", כתב מנדלבליט לשקד בחוות דעת נדירה בחריפותה שמתארכת על פני 11 עמודים.

מנדלבליט חתם את החוות דעת וכתב: "ככל שלמרות הקשיים המשמעותיים שפורטו לעיל, יקודם תזכיר החוק, הרי שיהיה כדי לפגוע פגיעה קשה בתפישתו, אופיו ומהותו של הייועץ המשפטי לממשלה. מהלך זה עלול להוביל לשינוי ב"קוד ההפעלה" של מוסד היועץ המשפטי לממשלה, וכן לשינוי ביחס כלפיו מצד עובדי המשרדים ובהם עובדי הלשכה המשפטית, הדרג הנבחר והציבור בכללותו. מהלך זה עלול להוביל לנזקים שאת מידת פגיעתם קשה לאמוד כעת. על כן, אני מתנגד באופן נחרץ לתיקון המוצע", סיכם היועמ"ש כשהוא מדגיש את המלים האחרונות.