אאא

את תיאור ההתפתחות הבאה ניתן להתחיל מהסוף: "משרד החינוך קובע כי בעלות תעודת 'מורה מוסמכת בכירה' החתומה ע"י המשרד שעמדו בהצלחה במבחני סולד, ייחשבו כבעלי תעודה שוות ערך לבגרות, לצורך רישום ללימודים אקדמיים".

על הפסקה הזו חתום לא אחר ממנכ"ל משרד החינוך שמואל אבואב, שחורץ כך את דבריו במכתב ששיגר ל"ראשי המוסדות להשכלה גבוהה" בישראל.

 שר החינוך בנט בסיור בסמינר הישן

משמעות ההוראה החדשה, היא שבנות חרדיות המסיימות את חוק לימודיהן בסמינר ומעוניינות לרכוש השכלה אקדמית, לא יזדקקו עוד ללימודים התחלתיים במכינה קדם-אקדמית כפי שהיה עד כה, כדי להשיג תעודת בגרות לפני הלימודים לתואר ראשון.

הוראת המנכ''ל (סריקה)
הוראת המנכ"ל (סריקה)

תעודת המורה מוסמכת או בכירה, עמה יוצאת לדרכה כמעט כל תלמידת סמינר, תהיה שוות ערך לתעודת בגרות לכל דבר וענין, כך שהלימודים הקדם-אקדמאיים הללו מתייתרים מאליהם.