אאא

"הננו להודיע, כי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) נדרשת בזאת שלא לבצע כל פעולה בקרקעות שבבעלות קרן קיימת לישראל (קק"ל), לרבות שיווק" - כך מורה כעת (שלישי) במכתב זועם, מנכ"ל קק"ל אמנון בן עמי.

צעד זה בו נוקטת קק"ל, בא כתגובה להחלטה ההיסטורית של הממשלה הבוקר, להתחיל במיסוי חלק מרווחי קק"ל.

כידוע, אחוז נכבד ביותר מבין הקרקעות המשווקות לאזרחים, המשוועים ליחידת דיור משלהם, הינו בבעלות הקרן הקיימת, שעושה זאת באמצעות רשות המקרקעין.

מנכ"ל קק"ל פותח כך את מכתבו לעדיאל שומרון מנהל הרשות: "הנדון: הפרת האמנה וההסכם. בהתאם לאמנה שנחתמה בין ממשלת ישראל לבין קק"ל בשנת 1961 ובהתאם לחוק מקרקעי ישראל, משמשת הרשות כנאמן של קרן קיימת לישראל (קק"ל) בניהול הקרקעות שבבעלותה".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

 ראש הממשלה נתניהו מנמק את החלטת הממשלה נגד קק"ל, היום (צילום: עומר מירון, לע״מ)

"נוכח הפרות חוזרות ונשנות של הממשלה את חובותיה כלפי קק"ל", הוא כאמור דורש ממנו שלא לבצע כל פעולה - כולל שיווקית - בקרקעות שבבעלות קק"ל.

כמו כן, הוא מורה גם על פעולה רטרואקטיבית לכאורה: "קק"ל מבטלת בזאת כל יפוי כח או הרשאה שנתנו לרמ"י בנוגע לקרקעות שבבעלותה", ומוסיף: "אין באמור לעיל כדי להוות וויתור על כל זכות או טענה העומדת לקק"ל כלפי רמ"י - לרבות לגבי חובות עבר שלא שולמו לקק"ל, המוערכים במיליארדי שקלים".

ההערכה היא, כי במידה והוראתה זו הקרן תתממש, הדבר יהווה מכה קשה לשוק הדיור, שכאמור מבוסס בחלקו הגדול על קרקעות קק"ל, ויתקשה להתמודד עם עצירת השיווקים - מה שישליך גם על מחירי הדיור.