אאא

מרנן ורבנן גדולי הדור הגיעו אמש (שלישי) לניחום אבלים ולביקור חיזוק ועידוד אצל הגאון רבי יגאל רוזן, ראש ישיבת "אור ישראל", היושב שבעה בישיבה בפתח ת'ווה על פטירתו של אחיו הרב ישראל רוזן ז"ל.

‏מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שלח מכתב ניחומים אל הגר"י רוזן בו כתב: "בהמשך הרבצת התורה והעזרה ללומדי התורה ימצא נוחם".

בשעות הערב הגיעו מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, ראש ישיבת פוניבז' הגר"ג אדלשטיין וכ"ק האדמו"ר מצאנז לניחום האבלים.

ראש ישיבת "עטרת ישראל" הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי הביע דברי חיזוק במעמד מרן הגר"ח קנייבסקי ואמר לגר"י רוזן: "'ויגבה לבו', המעשים שעשית למען כלל ישראל יזקפו לזכותך לעולמי עד וכל ההבלים ישכחו מהעולם".