הגאון רבי טוביה נוביק  (צילום: שמואל דריי)
אאא

סערת ההקלטות בציבור הליטאי: אחרי שיחתו במוצאי שבת של הגאון רבי שמואל אוירבך, שנחשפה במלואה ב"כיכר השבת", בה פרש את משנתו ואמר כי "לפעמים צריך לסגור את הגמרא", אמש (שלישי) נשא המשגיח של ישיבת חדרה, הגאון רבי טוביה נוביק שיחה בה  הסביר מדוע אינם סוגרים את הגמרא ואמר כי "חיזוק עסק התורה צריך להיות העסק הבלעדי".

כידוע, ישיבת חדרה לא יוצאים להפגנות של 'הפלג הירושלמי', למעט העתקת הישיבה למספר שעות אל מול שערי הכלא הצבאי, שם נערך סדר לימוד ונמסרו שיחות חיזוק.

הגר"ש אוירבך, בנאומו, מתח ביקורת נגד ראשי הישיבות שאסרו על תלמידיהם לצאת ולהפגין ואמר כי "חשוב לזכור שאסור לעמוד מנגד, ומצינו בתנא דבי אליהו שת"ח אם אין בו כבוד שמים אז אין בו גם תורה; אם הוא רק יושב ולומד, ואין לך כלל כבוד שמים, זו בחינה של 'האומר אין לו אלא תורה אף תורה אין לו', כי לפעמים צריך לסגור את הגמרא!

"והיה אומר מרנא הגר"ח מבריסק זצ"ל שמי שלא יכול לסגור את הגמרא כשצריכים לסגור, אז גם כשזה פתוח זה סגור... כי העיקר זה כבוד שמים".

"כיכר השבת" מביא את דבריו המלאים של הרב נוביק:

"ממילא אנחנו צריכים להשכיל ולהבין. כשהמציאות לפנינו כשארונות, ארונות קודש, ארון ברית השם, נפלו בשבי של פלסטינים, של ערב רב של פלישיתים. ארונות, ארונות ברית השם ישיבע בוחרים, אברכים, יגעי תורה נפלו בשבי.

"אנחנו לא יודעים למה, זה לא דבר, הרי בנס עומדים, הרי ארון נושא את נושאיו, איך תתכן מציאות כזו, אנחנו לא יודעים אין לנו נביא שיגיד לנו, אין לנו בעלי רוח הקודש שיגידו לנו איזה שבע כבשות. איזה שהוא, איפה טמון, איפה טמונה הבעיה. אבל בוודאי שצריך להשכיל מזה את המיניה וביה.

 הנאום המלא של הגר"ש אוירבך (באדיבות המצלם)

"כמו שאז שהארון היה שבוי אז מוזכר נוסח במדרש איך שהקב"ה אמר ארון שלי בשבי הרי אם תרנגולת שלך הייתה נאבדת לך היית מסתובב כמה מבואות, אם פרה שלך הייתה נאבדת לך, היית מחפש אותה בכמה שדות, ארון שלי בשבי ואתה שקט?

"התפקיד לתת את התוקף, את החוזק לעמלה של תורה. אתה נותן חס ושלום כאילו, הרי זה כל המלחמה חס ושלום, זה הנושא הרי, איך ההתייחסות למלחמתה של תורה איך ההתייחסות לנשיאת ארון ברית השם.

"מה תפקידם של כלל ישראל בכל המובנים, מה המרכז של כלל ישראל. מה נותן הגנה, מה נותן פרנסה, מה המציאות של כלל ישראל. את ההשכלה הזו של הלווים המבינים, היה להם תפקיד מימות יאשיהו לתת את ההבנה לכלל ישראל והשם יתברך סייע בידם, כך הייתה המציאות, איך שמאז ואילך החרש והמסגר זה היה הצדקה.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"השם יתברך הוריד קודם כל אותם לבסס תורה בבל, וכך כשירדו לבבל אז עסקו בתורה ביתר חיזוק, וכך כשעלו בחזרה, אז הלוויים המבינים כמו שכתוב בספר עזרא בכמה פעמים.

"וככה העמידו תלמידים הרבה אנשי כנסת הגדולה. משם ואילך נמשך המציאות שהתייחסות המחוייבת בישראל היא להגדיל את השקיעות בלימוד, להגדיל את ההבנה איך הלעמוד לפני השם לשרתו, זה הנושא הבלעדי שמוחייבים כל ישראל. מחוייבים כל ישראל!

"כמה אנחנו היום מעט מן המעט, על אחת כמה וכמה אם ראית דור, אומר רבי שמעון בר יוחאי, שנתייאשו מאוד מהתורה עמוד והתחזק ואתה נוטל שכר כולם.

"יש דרכים להשם יתברך. שמחיזוק שעושים, עת לעשות להשם הפרו תורתך כמו שרבי חיים ולאז'ין מביא את לשון הזוהר, שזה הזמן, בחיזוק עסק התורה צריך להיות העסק הבלעדי, התעניינות הבלעדית למעט כל דבר אחר. ולהגדיל את חשקת עסק התורה זו נשיאת ארון ברית השם האמיתית. וזה נותן את הכח לארון ברית השם להיות נושא את נושאיו".

  • ההקלטות באדיבות הקו החרדי - 0799457692