אאא

"המקום שלי הוא רק ארץ ישראל"

אנו שומעים בימים אלו קולות חדשים ישנים בנושא העלאת קברו של רבנו נחמן זיע"א לארץ ישראל, לא פלא שדווקא בשבוע האחרון התעורר עניין זה שוב, השבוע התקיימה הילולת הצדיק רבי ישראל אודסר זצוק"ל "הסבא" שפעל בכל כוחו לטובת העלאת הצדיק לארץ ישראל .

רבנו הקדוש שחזר מארץ ישראל אחרי מסע ארוך ומסוכן אמר לתלמידו "המקום שלי הוא רק ארץ ישראל, לעת עתה אני בעיר ברסלב" ובנוסף קודם פטירתו אמר "אני רוצה לעלות לארץ ישראל ולהיקבר שם אך חושש אני להיפטר בדרך ורצוני להיות בתוככם " רבי נחמן ידע שהסתלקותו קרבה.

אהבתו הרבה של רבנו הקדוש לארץ ישראל חזקה וגדולה מאוד אין לשער את ההשתוקקות של רבנו מארץ ישראל, רבות מתורותיו נאמרו על מעלת קדושת ארץ ישראל, באחת הדרשות נשאל ע"י תלמידו באיזו מדרגה נמצאת ארץ ישראל ? השיב לו רבנו שבירושלים וצפת אפילו האדמה והבתים הפשוטים קדושים, בנוסף הכריז רבנו הקדוש שאי אפשר להיות יהודי בלי ארץ ישראל, ועוד אמר רבנו הקדוש "ארץ ישראל היא המקום המסוגל לגדל הנשמות , כגון מדינה כזאת שמסוגלת לגדל פרי כזה או אחר, כך ארץ ישראל מסוגלת לגדל נפש של יהודי".

רבנו הקדוש עזב את משפחתו ונסע לארץ ישראל בדרכים קשות ומסוכנות ובזמן מלחמה קשה על מנת להלך בה ארבע אמות וכשחזר מארץ ישראל ביקש למחוק את כל תורתו שנאמרה קודם היותו בארץ ישראל...

אין ספק שדבר זה בגדר חלום עבור עשרות אלפי חסידי ברסלב שנוסעים כל שנה לקברו של רבנו באוקראינה, אני מאמין כל חסיד ברסלב שלומד את תורותיו של רבינו מאמין ומתפלל לה' יתברך שהלוואי ונזכה לראות בחיינו שקברו יעלה לירושלים להיות בתוכנו כמו שרצה רבנו הקדוש.