אאא

תחום המחלות הגנטיות הולך ונהיה כיום חד ומוגדר בעולם המדע והטכנולוגיה. על פי היכולת הרפואית המתקדמת, ניתן כיום כבר לזהות אפשרות של התפרצות מחלה גנטית חלילה לדורות הבאים.

מציאות זו מעלה על שולחנם של פוסקי ההלכה בעיות לא פשוטות הנוגעות לעיקרי הדת וקשורות בסוגיות חמורות ומורכבות. וכבכל נושא שכזה, ברור הוא שאל ליהודים יראי השם לסמוך ולוודא את הכרעתם בנושאים חשובים אלו רק על המידע הזמין הרפואי בנושא.

ארגון "תינוק בריא" עומדים היום בחוד החנית של גנטיקה בהלכה על כל המשתמע מכך. הארגון שזה עתה רק החל בהפצת הנושא ובריכוז החומר המקצועי לידיעת ההורים והמו"צים, כבר זוכה לתהודה רבה ביותר ומכל גווני הקשת של החברה החרדית באים להשכיל ולשאוב את הידע הנכון שיכריע שאלות של חיים.

בכנס הרבנים המיוחד שנערך לנושא בעיר אלעד, בכולל חושן משפט בראשות הרב ינון מלאכי, השתתפו מו"צים ומורי הוראה אשר זכו לקבל מענה מקצועי מקיף וייחודי לכל תחומי הגנטיקה, בהתאם לכללי ההלכה היהודית.

את הכנס ניהל היועץ הרפואי והמומחה לגנטיקה, הרב חיים שטרן, שמסר תחילה הרצאה מרתקת בליווי מצגת מקצועית וערוכה היטב אשר בה נפרסו היטב כל נושאי הגנטיקה וגוף האדם, DNA, תורשה וכדו'.

בהרצאה השכילו הרבנים לדעת בצורה מוגדרת מי אלו אשר בקבוצת הסיכון, כיצד ניתן בכלל לזהות זאת ובעיקר איך יש לטפל כאשר לפנינו זוג נשוי בעלי היתכנות גבוהה לבעיה. בתום הכנס, הוצגו ע"י הרבנים שאלות רבות ומגוונות בתחום, וביחס לכולם הובאו התשובות בצורה פרקטית תוך כל הצדדים התורנים וההתייחסות הלכתית, כדי שישמשו את הרבנים לצורך מענה הלכתי נכון.

כל המשתתפים בכנס הביעו בסופו את התפעלותם הרבה מפעילות ארגון "תינוק בריא" שלקח על עצמו פרויקט חשוב וחיוני שכזה, המתאים את עצמו במדויק לאור ההתפתחות וההתקדמות הטכנולוגיה והמדע. הרבנים הדגישו כי המשך שיתוף פעולה בין הארגון לרבנים הוא הכרחי ע"מ להוציא תח"י 'דבר ה' זו הלכה'