אאא

פרסום ראשון: נשיא מועצת חכמי התורה ראש הישיבה הגאון חכם שלום כהן, יוצא הערב (רביעי) במתקפה חריפה נגד רדיו 'קול ברמה' ומביע תמיכה פומבית ביו"ר ש"ס אריה דרעי - זאת לראשונה מאז פרוץ סערת ההקלטות. 

את מכתבו, שמתפרסם לראשונה "בכיכר השבת" פותח הגר"ש כהן וכותב: "הנני בזה בצער ובכאב אודות השמועה הלא טובה אשר שמענו כי יש מי שמבזים כבוד חכמים ומשפילים קרן התורה ומקיימים בעצמם 'ארור מכה רעהו בסתר' ומפיצים ענייינים שיפה להם השתיקה בראש כל חוצות, כאשר כל מטרתם היא הרס התנועה הקדושה תנועת ש"ס שכל מטרתה להרבות כבוד שמים ולהרבות חיילים לתורה ולהרים קרנה".

"והנה אותם בני בליעל שמו להם למטרה להחריב אשר בנינו בחלבנו ודמנו משך עשרות בשנים, לא יאבה ה' סלח להם על כל זאת". הגר"ש כהן מתייחס ל'שלום הספרדי': "הן ידוע לכל כל אשר פעלנו למען הרבות שלום ואהבה ואחוה ועל אף כל זאת, 'אני שלום וכי אדבר המה למלחמה' כי לא לשם שמים כוונתם ולא ינוקו".

המכתב המלא בפרסום ראשון
המכתב המלא בפרסום ראשון
הגדלה

בשלב הזה יוצא הגר"ש כהן במתקפה חריפה נגד רדיו 'קול ברמה': "והן עתה, אותה התחנה הידועה שכבר הזהרנו עליה, עומדת במריה וממשיכה בכוונתה בכל תוקף להוריד קרן התורה ולהחריבה, שפתי חלקלות לשונם ומציגים עצמם כמי שעניינם הוא כבוד התורה כאשר מטרתם ידועה".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"אשר על כן" פוסק נשיא המועצת: "הנני לשוב ולהזהיר בזאת שלא להאזין כלל לתחנה הנ"ל וק"ו שלא להתראיין שם ולשתף פעולה עמם בכל ענין שהוא, וה' יתברך יגדור פרצות עמו ישראל אמן".

הגר"ש כהן יוצא להגנה על יו"ר ש"ס השר אריה דרעי ומביע בו תמיכה פומבית: "והנני בזה לחזק את ידי שלוחנו הנאמן עושה ומעשה לשם שמים, מכבד ומוקיר רבנן, זכות הרבים תלויה בידו, ידידנו הר"ר אריה דרעי הי"ו אשר אני מכירו כל ימי חלדו ואשר יראתו קודמת לחכמתו וחכמתו מרובה, אשר ליבו מכוון לשמיים וכל פעולותיו משך כל שנותיו להרבות כבוד חכמים וכבוד שמים, ובזכותו נתגדל שם שמים בעולם והורמה קרן התורה ועטרת רבני חכמי ספרד כולם והכל נזקף לזכותו.

"והקריב עצמו ממש מתוך מסירות נפש עצומה שלו ושל משפחתו והכל לקיים שליחותו הנאמנה שליחות רבנן, והוא המוסמך היחיד לדבר בשמי ובשם התנועה הקדושה ועל פיו ישק דבר כקטון כגדול והוא מתייעץ עמנו בכל העניינים ולא זז מהוראתנו כדרכו הטובה".