אאא

הנהלת איגוד הסמינרים נפגשה עם יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני במטרה לדון באתגרים העומדים לפתחם של מנהלי הסמינרים בעת האחרונה, ובמטרה למצוא פתרונות למגוון קשיים תקציביים ובירוקרטיים העומדים לפתחם של מנהלי הסמינרים.

הפגישה עם גפני נערכה בלשכתו שבמשרדי "דגל התורה" בבני ברק, כחלק משיתוף הפעולה הפורה והפגישות הנערכות כל העת בין "איגוד הסמינרים" לגפני.

מנהלי הסמינרים הציגו את הקשיים עימם הם מתמודדים והעלו את המצוקות הקיימות בנושאים חינוכיים ותקציביים. עוד ביקשו סיוע בכמה תחומים, במטרה לסייעם להצליח בתפקידם בחינוך בנות ישראל עפ"י דרך ישראל סבא בהנחייתם של גדולי ישראל.

בפגישה השתתפו נציגות מהנהלת איגוד הסמינרים, הרב וולף, חנוך זייברט, הרב ישעיהו ליברמן, הרב אריה רוב ומזכ"ל האיגוד הרב יצחק אוסטרליץ.

לקראת סיום הפגישה קבע גפני פגישה עם מנכ"ל משרד החינוך מר שמואל אבואב, בכדי להעלות בפניו את המצוקות ולפתור את הבעיות בהקדם לרווחת מערכת החינוך בסמינרים של 'בית יעקב'.

כן הבטיח גפני לעמוד על המשמר ולוודא את פתרון המצוקות, ועודד את ראשי איגוד הסמינרים במלאכתם מלאכת הקודש, לסייע למוסדות החינוך והסמינרים המחנכים את בנות ישראל בדרך ישראל סבא.