אאא

באמצע שנות ה90 היה בחור חבדניק שהחליט שמכיוון שהרבי מליובאוויטש עודד כל כך הרבה שנשים ובנות ידליקו נרות שבת יהיה מן הראו לשים בעיתון ניו יורק טיימס בכל יום ששי מודעה עם זמני הדלקת הנרות, בדיקה העלתה שהתענוג יעלה 2000 דולר מדי שבוע, הבחור לא התייאש ולאחר מאמצים השיג איש עסקים שהסכים לממן את המודעה, כך במשך כמה שנים היתה מדי יום ששי מודעה בעיתון המפורסם עם זמני הדלקת נרות,

‎יום אחד מיודענו העשיר נקלע לקשיים והודיע לבחור שהוא ייאלץ להפסיק את המימון וכמובן המודעה לא פורסמה יותר.
‎ב1 לינואר 2000 הוציא הניו יורק טיימס את מהדורת המילניום שלו שכללה שלושה עמודים מיוחדים, עמוד אחד חדשות של ה1 לינואר 1900, בעמוד השני היו חדשות אקטואליות של אותו יום 1 לינואר 2000 ובעמוד השלישי היו חדשות של העתיד 1 לינואר 2100,

‎הבחור החבדניק שלנו מדפדף בעיתון ולהפתעתו הוא רואה שבעמוד של החדשות העתידיות מופיעה מודעה עם זמני הדלקת נרות ליום ששי ה1 לינואר 2100, הוא ביקש להיפגש עם עורך העיתון ושאל אותו לכבוד מה המודעה ותשובתו היתה מדהימה ומיוחדת הוא אמר לו "כל מה שכתבנו בעמוד של 2100 הוא בגדר מדע בדיוני, הדבר היחיד שאני בטוח שיהיה ב2100 זה נשים יהודיות שידליקו נרות שבת! ורציתי שיהיה לפחות משהו אחד אמיתי.

‎בפרשתנו מסופר שיצחק מביא את רבקה לאוהל של שרה ומתנחם על מות אמו. על פי המדרש, יצחק התנחם מכיוון שראה שחזרו הנסים שהיו אצל אמו שרה. אחד הנסים היה נר שדלק שבוע שלם – שרה הייתה מדליקה אותו בערב שבת, והנר המשיך לדלוק עד לערב שבת הבא.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

‎מה מבטא נס זה? ‎בדרך כלל, העולם מתנהל על פי חוקי הטבע, אך לפעמים הקב"ה עושה לנו נסים מעל הטבע. התרחשות הנסים הללו תלויה גם בנו - אם אנחנו מסוגלים להתעלות מעל הטבע, הקב"ה מעלה את העולם אתנו.

‎בהדלקת הנרות ביום ששי, כשנכנסים לאווירת השבת, כל יהודי מתעלה קצת מעל הטבע של היום-יום ומביא את אור האלוקות אל ביתו. האתגר הוא לשמֵּר את ההרגשה המיוחדת של השבת, ולהחדיר את האור האלוקי בימי השבוע האפרוריים. ככל שנשמר את ההתעלות הזו זמן רב יותר - הנר שלנו יידלק יותר. וזה היה עניינה של שרה – היא התעלתה מעל הטבע כל הזמן. האור האלוקי הלך אתה תמיד, ובכל דבר ראתה את הטוב לכן דלק הנר שלה במשך כל ימי השבוע.

‎יהי רצון שנזכה גם אנחנו שהנר שלנו יידלק משבת לשבת על ידי המשכתה של אווירת השבת הרוחנית על כל ימי השבוע. נתרגל לראות תמיד את הטוב שבכל דבר ואת הטוב שבכל אדם, נעזור ונסייע לכל יהודי, ועל ידי זה נזכה להמשיך את האור הנצחי של עם ישראל עד לאור הגדול של הגאולה האמתית והשלימה.