אאא

השבת יחול יום פטירתו של רבי יששכר דב בן הרה"ק רבי יהושע מבעלזא זצוק"ל.

בקיץ של שנת תרפ"ו הגיע מברק לירושלים אל מרן הרב יוסף חיים זוננפלד זצוק"ל עם ידיעה מרה על פטירתו של האדמו"ר מבעלזא רבי יששכר דב עם שאלה מי אמור לרשת את מקומו בנו רבי מרדכי או בנו רבי אהרון.

הגרי"ח זוננפלד ביקש לשלוח מיד מברק שרבי מרדכי צריך להיות רבי. לאחר מספר ימים הגיע מברק נוסף שהוא התאושש ובתחילת החורף של שנת תרפ"ז שהוא שוב נפל למשכב ובמר חשוון הגיע מברק לירושלים שהוא אכן נפטר עם השאלה שוב מי צריך להיות רבי, הגרי"ח פסק מיד שרבי אהרון יהיה רבי.

ברור שהתמיהה היתה גדולה למה בקיץ הוא אמר רבי מרדכי יהיה רבי ולמה בחורף הוא שינה דעתו ואמר רבי אהרון.

רבי יוסף חיים זוננפלד זצוק"ל ברוב פקחותו אמר כי הרבי הראשון היה רבי שלום האות הראשונה והאחרונה בגימטריה 340. הרבי השני היה רבי יהושע, האות הראשונה והאות האחרונה בגימטריה 80, הרבי השלישי היה רבי יששכר דב האות הראשונה והאחרונה 210 ועוד 6 של דב - סך הכל 636, ועוד האות הראשונה והאחרונה של רבי מרדכי יוצא 686 שזה תרפ"ו.

בחורף של תרפ"ז נפטר רבי יששכר דב. האות הראשונה והאחרונה של רבי אהרון זה 51, יחד עם 636 זה 687 - תרפ"ז.

ואכן רבי אהרון נבחר כממשיך דרכו כאדמו"ר מבעלזא.

בהמשך השבוע ביום שלישי כ"ה מר חשוון יום היא"צ של רבי מרדכי מבולגרייא אבי של כ"ק האדמור שליט"א הטמון בטבריה.