אאא

צדק מאוחר לאחר עוול ממושך: לאחר שנעצר, נחקר ומעצרו הוארך שוב ושוב ולאחר שהוגש נגדו כתב אישום חמור, החליטה הפרקליטות לסגור את התיק ולבטל את כתב האישום שהוגש נגד הרב דוד הריסון.

פרקליטות מחוז ירושלים הודיעה לאחרונה לבית המשפט המחוזי בעיר, כי היא חוזרת בה מכתב האישום שהגישה נגד הרב דוד הריסון, בו הוא הואשם בביצוע מעשים חמורים.

הנימוק להחלטתה של הפרקליטות, הוא כי בחומר הראיות שהיה בפניה לפני כשנה, ושבגינו הוגש כתב האישום, חל שינוי משפטי דרמטי.

מתברר, כי התפתחות ראייתית בגרסת המתלוננת חייבה בחינה מחודשת של כלל הראיות בתיק, ולאחר שהדבר נעשה - באופן מקיף ויסודי, כולל שיחות ומפגש עם המדוברת - הגיעה הפרקליטות לכלל מסקנה כי כלל הראיות בתיק אינן מבססות כל סיכוי להרשעת הנאשם.

יצויין, כי ההחלטה התקבלה לאחר שהיא הובאה לידיעת המתלוננת ועורך דינה, ולאחר שנשמעה עמדתם.

"חובתה של התביעה הינה לנסות להגיע לחקר האמת, ולבדוק בכל עת ובכל שלב בהליך הפלילי את מצב הראיות ואת עוצמתן", נמסר מהפרקליטות, "וכך נהגה פרקליטות מחוז ירושלים גם במקרה הזה".

עוד נמסר כי "משהגיעה התביעה לכלל מסקנה כי לא ניתן להוכיח את ביצוע המעשים, פנתה התביעה מיוזמתה לבית המשפט והודיעה על חזרה מהאישום שיוחס לו".

פרקליטתו של הרב הריסון, עו"ד אסתר בר ציון, מסרה לאחר הבשורה המשמחת עבור מרשה: "דוד הריסון חף מפשע. הוא אדם מן היישוב שמהיום הראשון למעצרו טען שעדות המתלוננת היא עדות שקר ומשובר בעלילה נפשעת ואכזרית שנרקמה נגדו. אחרי שפוגשים אותו וקוראים את העדויות בתיק ברור שמדובר בתיק שלא היה עומד במבחן בית המשפט. טוב עשתה הפרקליטות משחזרה בה מכתב האישום. אי אפשר להתעלם מהנזק בקשה שנגרם לדוד במהלך השנה האחרונה - מעצר, מעצר בית, אובדן פרנסה, אובדן שם טוב. אנחנו מברכים על ההחלטה. הסיפור תם וודאי שלא נשלם".