אאא

תלמיד ישיבת פוניבז' שהשתחרר בימים האחרונים מכלא 6 שם ריצה תקופת מעצר בגין היותו עריק מצה"ל שלא הסדיר את מעמדו, נכנס לאחרונה למעונם של ראש ישיבת בריסק הגר"ד סולובייצ'יק, ולאדמו"רים מתולדות אהרן ותולדות אברהם יצחק, ושמע מהם דברי חיזוק וברכה.

ראש ישיבת בריסק אמר לו כי "כולם היו צריכים לא להתייצב בלשכות הגיוס, להגות בתורה ולחכות למלך המשיח. אם כך היו נוהגים לא היה לנו עסק איתם".

האדמו"ר מתולדות אהרון איחל לעריק שבזכות עמידתו האיתנה בכלא הצבאי ימשיך להתחזק הלאה בתורה ויראת שמים, והוסיף: "הם יכולים לנסות להפחיד אתכם מבחוץ, אבל בפועל אין להם שום כוח עליכם. אסור להתכבד בגבורה של השהייה בבית הכלא צריכים לשמור את זה לעולם הבא, אבל מצד שני אל תהיה שפל בעיניך כי עמדת בניסיון וזכית לקדש שם שמים".

האדמו"ר שמע על מצב העריקים הנוספים שטרם נקבע לגבם גזר הדין ושיעמדו למשפט בימים הקרובים, ובירכם שיזכו לסיעתא דשמייא במשפטם.

"הסבל הזה שעברת יעמוד לך לזכות עד סוף כל החיים, ובזכות זה תזכה להצלחה בכל העניינים", בירך אותו בחמימות גם האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק אליו נכנס לאחר מכן.