אאא

רבני העיר מודיעין עילית פרסמו בערב שבת האחרון מכתב המבקש מנשות העיר לחזק את גדרי הצניעות במספר תחומים.

"אל כבוד נשות בני ישראל", פותחים הרבנים את מכתבם. "ברור לנו שכל אחת ואחת רצונה לעשות את מצוות ה' שציווה על הצניעות. אשרינו שחלק הגדול של נשות ובנות עירנו הקדושה נוהגים כדת וכהלכה".

הבעיות שעדיין ישנן, לפי מכתב הרבנים, הן "נשים שאינן יודעות את גדרי הצניעות, בעיקר בפיאות ארוכות, בגדים קצרים ועוד ועוד. בעיקר קריאתנו לנשים הצעירות ונשים מקהילות בחו"ל", מאפיינים רבני העיר.

"ועוד באנו לבקש בקשה מיוחדת, שלפחות בארבע השורות הראשונות באוטובוסים לא יישבו נשים כלל, גם לא עם בעליהן - ואין הבדל בזה לאיזה חוג שייכים", קובעים הרבנים, בהתייחס לטענות כי תקנה זו, שכבר פורסמה בעבר בציבור החרדי, נשמרת רק על ידי חסידויות שמרניות במיוחד.

לדבריהם, "יש בזה חיזוק גדרי הקדושה, וגם יש בזה בין אדם לחבירו, וכולם צריכים להתחשב באלו שזה בנפשם".

"אשרי העם שככה לו", מסיימים הרבנים את הדברים, אותם כתב ראב"ד בית הדין המרכזי בעיר, הרב שלמה זלמן אולמן, ועליהם חתמו שני הרבנים המרכזיים - המרא דאתרא הרב מאיר קסלר והרב ישראל זיכרמן רבה של שכונת אחוזת ברכפלד.