אאא

פרסום ראשון: חבר מועצת חכמי התורה של ש"ס הגאון רבי שמעון בעדני צירף הערב (מוצאי שבת) את חתימתו למכתב נשיא המועצת ראש הישיבה הגאון חכם שלום כהן מהשבוע שעבר.

כזכור, במכתבו זה של הגר"ש כהן, הוא הביע את התנגדותו לרדיו קול ברמה ואת תמיכתו ביו"ר ש"ס השר אריה דרעי, על רקע פרוץ סערת ההקלטות.

"הנני בזה בצער ובכאב אודות השמועה הלא טובה אשר שמענו", פתח הגר"ש כהן את מכתבו", "כי יש מי שמבזים כבוד חכמים ומשפילים קרן התורה ומקיימים בעצמם 'ארור מכה רעהו בסתר' ומפיצים עניינים שיפה להם השתיקה בראש כל חוצות, כאשר כל מטרתם היא הרס התנועה הקדושה תנועת ש"ס שכל מטרתה להרבות כבוד שמים ולהרבות חיילים לתורה ולהרים קרנה".

"והנה אותם בני בליעל שמו להם למטרה להחריב אשר בנינו בחלבנו ודמנו משך עשרות בשנים, לא יאבה ה' סלח להם על כל זאת. הן ידוע לכל כל אשר פעלנו למען הרבות שלום ואהבה ואחווה ועל אף כל זאת, 'אני שלום וכי אדבר המה למלחמה' כי לא לשם שמים כוונתם ולא ינוקו".

המכתב, עם חתימת הגר''ש בעדני בתחתיתו
המכתב, עם חתימת הגר"ש בעדני בתחתיתו

ממשיך נשיא המועצת, ומתייחס לרדיו קול ברמה: "והן עתה, אותה התחנה הידועה שכבר הזהרנו עליה, עומדת במריה וממשיכה בכוונתה בכל תוקף להוריד קרן התורה ולהחריבה, שפתי חלקלקות לשונם ומציגים עצמם כמי שעניינם הוא כבוד התורה כאשר מטרתם ידועה".

"אשר על כן, הנני לשוב ולהזהיר בזאת שלא להאזין כלל לתחנה הנ"ל וק"ו שלא להתראיין שם ולשתף פעולה עמם בכל ענין שהוא, וה' יתברך יגדור פרצות עמו ישראל אמן".