אאא

המשרד להגנת הסביבה מודיע כעת (שלישי), כי זוהו ריכוזים גבוהים מאוד של זיהום אוויר באזור הגליל המערבי, הגליל העליון והגולן.

המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות ממליצים לאוכלוסיה רגישה – ובעיקר לחולי לב, ריאות, קשישים, ילדים ונשים בהיריון - להימנע מפעילות גופנית מאומצת בשטח פתוח.

מצב זה בגליל ובגולן צפוי להמשיך במהלך כל היום, המשרד להגנת הסביבה ימשיך לעדכן את הציבור בהתאם לנתוני החיזוי ולנתונים הנמדדים בתחנות הניטור ברחבי הארץ.

ההערכת גורמי המקצוע היא, שזיהום האוויר הגבוה מושפע צזרימות מזרחיות והסעת אבק ממזרח לצפון הארץ.

בעקבות זיהום האוויר החריג, המשרד פועל דרך איגודי הערים והיחידות הסביבתיות להעביר דרישות לכל הגופים המקימים תשתיות ויוצרים אבק בתחום הרשויות וכן המפעילים מחצבות. מנהלת מחוז צפון במשרד להגנת הסביבה הורתה להפסיק פעילות אשר יוצרת פליטות חלקיקים מאתרי בנייה והקמת תשתיות עד להתפוגגות האובך האזורי ובנוסף, להימנע משריפות גזם חקלאיות.