האם סערת הפאות מתחדשת? בחודשים האחרונים, אנשי מקצוע שעסקו בתחום וכן רבנים שחקרו את הנושא עלו לבית דינו של הגאב"ד הגר"נ קרליץ והציגו את הנתונים מהם עולה כי אין 'רוב' לשיער שאינו בא מהודו ומשכך יש קושי להתיר את הפיאות הקיימות בשוק.

בית הדין ישב על המדוכה ואף זימן לעדות מספר פאניות שמוכרות פיאות תחת כשרויות שונות לשמוע מהן את הנתונים בעניין.

לאחר הדיונים הארוכים הוציא בית הדין מכתב בו הוא מגולל את ההתייחסות המלאה לנידון החדש בכשרות הפאות. כמו כן, בית הדין מבהיר כי בכדי למנוע חשש 'איסור', תוקם בקרוב מעבדה שתבדוק את הפיאות הנמצאות בחשש איסור ותעניק מענה פרטני לכך.

כמו"כ, בית הדין פותח את מכתבו באמירה ברורה כי דעת מרן החזו"א זללה"ה הייתה שפיאות הן כיסוי ראש לכתחילה, מתוך רצון שלא לאפשר לגורמים המתנגדים באופן מסורתי לכיסוי ראש על ידי פיאות נכריות לגרור את הנידון ההלכתי למחוזות אחרים.

במכתב ההבהרה נכתב כי "בדבר כיסוי הראש לנשים בפאה נכרית ידוע דמרן החזו"א זללה"ה התיר לכתחילה שנשים יכסו הראש בפאה נכרית ונהרא נהרא ופשטיה אך חייבים שיהא בגדרי הצניעות כיאה לבנות ישראל.

"והנה במשך השנים התרחבה מאד תעשית הפאות ונודע לכל כי בתוך הרבה מהפאות שמעורב בהם שיער אדם שמקורו בהודו, והם בשאלה החמורה של תקרובת ע"ז, והורו בזה כל גדולי הפוסקים זצוק"ל ויבלחט"א לאוסרם ולהימנע מללובשם.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"למרות השתדלויות רבות בענין עדיין לא נמצאה דרך לידע כיום על שיער שנמצא בידי סוחרים ועל פאות המיוצרות בעולם האם הן משיער שמקורו מהודו אם לאו. ולדעתנו המצב הוא שא"א לסמוך לדינא שרוב השיער אין מקורו מבתי ע"ז שבהודו, ואין להתירו.

"פנינו למומחים לדבר והם עמלים לסדר מעבדה בה יהא ניתן למסור פאות שכבר נקנו, לבדיקה האם בדיעבד יש על מה שיסמכו להמשיך ללובשם, או עכ"פ במקום הפסד מרובה.

"אמנם, בפאות המיוצרות משיער טבעי שמחירן זול, ניתן להניח ולסמוך על רוב שאין מקורו של השיער מבתי ע"ז שבהודו [לפי הערכת בקיאים כל פאה שמחירה עד 3000 ₪ אינה עשויה משיער הבא מבתי ע"ז שבהודו].

"אבל בפאות היקרות יותר חייבים להתייעץ עם מורה הוראה מובהק המבין בדברים אלו ואכן יתכנו מקרים שאפשר להתיר [כגון בפאות בצבעים בהירים יותר העשויות משיער לא מעובד או צבוע, מצויות פאות המותרות], אך אין היתר לסמוך בזה לקולא ללא שאלת חכם, ובמקרים רבים שא"א לידע מקור השיער יש לנהוג איסור".