אאא

שר הביטחון, אביגדור ליברמן, תוקף את חברו לקואליציה, שר האוצר, משה כחלון ומאשים אותו ב"טרפוד" מיגון הצפון. "פערי המיגון בצפון קריטיים. הייתי מצפה ממשרד האוצר לפעול ליישום החלטת הממשלה למיגון העורף ולא לטרפד אותה", אמר שר הביטחון במפגש עם ראשי הרשויות הגדולות באזור הצפון שהתקיים הבוקר. בעקיצה ישירה אל עבר כחלון הוסיף ליברמן: "אנחנו עוסקים בעניין שהוא נטו חיים" - ברמיזה על תוכנית "נטו משפחה" שיזם כחלון ובה הטבות מס למשפחות עובדות ומימון צהרונים.

ליברמן קרא לראשי הרשויות "לדרוש את מימוש החלטת הממשלה 2025 למיגון העורף, שהתקבלה בשנת 2014 ו"טרם מומשה עד היום". לפי החלטה זו, תקצה הממשלה בכל שנה, ולמשך 10 שנים, כ-150 מיליון שקלים לסגירת פערי המיגון ברחבי הארץ, בדגש על יישובי הצפון.

"מבחינתי הדבר המאכזב ביותר הוא שהממשלה אינה מממשת החלטות שהיא קיבלה. מאז קבלת ההחלטה משרד האוצר מטרפד את מימושה משיקולים לא ברורים, וזאת למרות הצורך הברור בחיזוק הצפון ולמרות שעבודת המטה והתכניות המפורטות הושלמו", הוסיף ליברמן.

שר הביטחון אמר עוד כי "מיגון העורף בצפון לוקה בחסר באופן משמעותי יותר בהשוואה לדרום הארץ, אך גם בדרום אנו נתקלים בקשיים תקציביים רבים בהקמת המכשול. הגיע הזמן שנתייחס למיגון העורף ברצינות. אחרת זו תהיה בכייה לדורות. זו גם אחריותכם, ראשי הרשויות, לדרוש את מימוש החלטת הממשלה". ליברמן טען בפני ראשי הרשוית כי ללא תקציב רב-שנתי, "לא ניתן יהיה לממש את התכניות (מיגון)".