אאא

רבני חסידות ברסלב, דיינים, אדמו"רים, ראשי ישיבות אישי ציבור וקהל המונים השתתפו אמש בשמחת החתונה לבן המשפיע הנודע הרה"ח ר' ברוך מרדכי - מוטה פרנק, ונכד הרה"צ רבי שמואל שפירא זצוק"ל עב"ג הכלה בת הרה"ח רבי רפאל גווירץ מחשובי חסידי ברסלב אשר זכה גם להיות מחותנם של רבני ברסלב ובראשם הגרי"מ שכטר, והגר"א ברלנד.

המשפיע החסידי הנודע 'רבי מוטה', כפי שמכונה בידי אלפי שומעי לקחו ותלמידיו, זכה בשנים האחרונות להיות דמות מוערצת ומיוחדת בקהילת ברסלב ואף מחוצה לה – רבים נוהרים לשמוע אצלו את תורת ברסלב וליהנות ממנו עצה ותושיה מתוך שמחה והתלהבות קודש. וכן מצליח להשפיע על צעירי הצאן ובני הנוער בארץ ובארה"ב בדרכו ובשיטותיו הייחודיות ולהחזירם לצור מחצבתם.

במעמד החופה כובד הרב אליעזר ברלנד, מנהיג קהילת 'שובו בנים', בסידור חופה וקידושין. עוד השתתפו בחופה ובחתונה, גדולי הרבנים מברסלב ובראשם הרבנים החשובים, הרב ניסן דוד קייואק, הרה"ג ר' משה ברנדסופר, הרב  שמעון שפירא והרב אליהו סוכות. 

השמחה שנמשכה עד לשעות הלילה המאוחרות בהשתתפות אדמו"רים, רבנים ואלפי חסידים ומעריצים, סחפה את ברסלב אחר ריקודיו וניגוניו המיוחדים של 'רב מוטה' שהפך בשנים האחרונות להיות ציר מרכזי מאחד ומאגד בחסידות ברסלב.

בין האורחים הרבים שהגיעו מחו"ל במיוחד לחתונה, נמנה הזמר מרדכי בן דוד שהוא גם דוד של החתן, בנו יידל. וכן הזמרים, חיים גולד, ארי היל, בערי וועבער, מיילך קאהן, נתי פוקס יואלי קליין ועוד רבים אחרים מתלמידיו של רב מוטה, שומעי לקחו בתקופות בהן הוא שוהה בחו"ל מידי חודש בחודשו.