אאא

מליאת הכנסת אישרה בצהריים (רביעי) בקריאה טרומית את הצעת החוק לתיקון פקודת העיריות (צדק חלוקתי בכל הרשויות המתוקצבות במדינת ישראל), של חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי (ש"ס) וקבוצת חברי הכנסת.

בהצעת החוק מוצע להחיל את הסדר חלוקת ההכנסות מארנונה בין רשויות מקומיות הקבוע בפקודת העיריות על כלל הרשויות המקומיות המתוקצבות בתקציב המדינה וביניהן גם רשויות סמוכות או גובלות המצויות מעבר לקו הירוק.

בדברי ההסבר נכתב: "ידוע כי ארנונה למגורים לרוב הינה ארנונה גרעונית אשר אין בה כדי לכסות את העלות של השירותים המסופקים לתושב על ידי הרשות המקומית. המשאב המרכזי בו מחזיקות הרשויות המקומיות המהווה גורם משמעותי לפערים בחברה הינו ה"ארנונה העסקית". ארנונה זו מהווה הכנסה משמעותית לרשויות המקומיות ורשויות הנעדרות הכנסה זו פוגעות באופן ישיר באיכות ובטיב השירות הניתן לתושב.

הצעת חוק זו נועדה לתמרץ "צדק חלוקתי" בכלל הרשויות המקומיות במדינת ישראל ללא הבדל בין רשויות מחוץ לקו הירוק לרשויות שבתוך הקו הירוק שכן אין המדובר בנושא מדיני אלא בעניין מוניציפלי בלבד המקדם צדק חלוקתי בקרב אוכלוסיות מוחלשות. ולהסדיר עניין זה ולקבוע, כי ניתן יהיה לבצע חלוקת הכנסות אף בין רשויות מקומיות הנמצאות הן בתוך והן מחוץ לתחומי ה"קו הירוק" ולראות בהם כרשויות מקומיות המספקות שירותים מוניציפליים באופן שווה."

ח"כ מלכיאלי: "המצב היום שמעשירים את הרשויות העשירות גם ככה ואילו הרשויות החלשות לא מקבלות תקציבי ארנונה. ההצעה הזו תעשה סדר. מה ילד שגר מחוץ לקו הירוק אשם שהוא לא מקבל את אותם התנאים כמו ילד שגר שני קילומטרים ממנו בתוך הקו הירוק"

42 חברי כנסת תמכו, 37 התנגדו וההצעה תועבר לוועדת הפנים.