אאא

מ"מ ראש עיריית בני ברק הרב אברהם רובינשטיין הוביל להחלטה חדשה, שזכתה להסכמה מצד כלל אירגוני הרפואה והחירום בעיר, לפיה כל רכבי החירום ומערך ההסעות של עובדי בתי החולים ומוקדי הרפואה בעיר ישאו שילוט אחיד וסימון מוסכם בשבתות - ולא יסתפקו בנוהל השגרתי שהיה עד כה, של שימוש בפנסי האיתות של הרכב.

בסביבת ממלא מקום ראש העיר הסבירו כי הישיבה המיוחדת בה השתתפו נציגי בית החולים וארגוני החירום, נערכה בשל העובדה ש"גורמים שונים מנצלים את 'נוהל הווינקרים' לנסיעה בעיר, בידיעה שאיתות הרכב מוכר לתושבים כ"היתר" בשל צורך רפואי. הדבר גרם בתקופה האחרונה לסיכונים רבים להולכי הרגל ולסיכון ממשי לתושבי העיר".

בדיון כאמור נכחו נציגים מכלל ארגוני הבריאות והרפואה בעיר, מ"מעייני הישועה", "איחוד הצלה" ועד "הצלה גוש דן" והשיטור העירוני. ראש העיר חנוך זייברט חיזק את פעילות הרב רובינשטיין בעניין וציין את "חשיבות הדיון המשותף", כשהוא קורא לכנס את הפורום לעיתים קרובות.

במסגרת ההבנות סוכם על זיהוי אחיד בלוגו רפואי בולט המציין את אופי כלי הרכב ומהות הנסיעה, "לשמירה על בטחון תושבי העיר ולחיזוק קדושת השבת המאפיינת את העיר ורצון גדוליה מאז ייסודה".

ובצורה פרקטית: על כל רכבי החירום של המתנדבים הנוסעים בשבת יהיה שילוט עירוני בולט על הכיתוב "רכב בתפקיד".

מלשכת רובינשטיין נמסר כי הצעד נועד "בכדי למנוע פריצה וזילות בנסיעת תחבורה בשבת, שאף גרמה לגורמים חיצונים שניצלו את העיר למעבר בשבתות בטענות כאלה ואחרות".