אאא

האם נמצא הפתרון ל'השגחה פרטית'? חברי ועדת הפנים בראשות חבר הכנסת דוד אמסלם (ליכוד) מתכננים לאשר ביום ראשון הקרוב הצעת חוק שתנטרל את התחרות בכשרות שאפשרה פסיקת בג''ץ לאחרונה. ארגון השגחה פרטית שהצעת החוק מיועדת לנטרל את פעילותו המנוגדת לדעת הרבנות הראשית מנסה לטרפד את הדיון בהצעה.

הצעת החוק הוגשה על ידי חברי הכנסת יואב בן צור מכלוף, מיקי זוהר, מנחם אליעזר מוזס, דוד אמסלם, משה גפני, אורלי לוי אבקסיס ובצלאל סמוטריץ'. על פי ההצעה עסק לא יוכל להציג עצמו ככשר באמצעות מצג המעיד כי נשמרים בו דיני הכשרות, גם אם לא נעשה שימוש במילה 'כשר' וגם אם הוא מציין שאין לו תעודת הכשר מהרבנות.

הצעת החוק מהווה תגובה להחלטת בג''ץ שהתקבלה לפני כחודש, שקבעה כי עסק יוכל להציג פעולות שהוא מבצע לשמירת הכשרות כדי שהציבור יחליט אם הן תואמות את הסטנדרטים שלו. בתגובה החלה הרבנות להיאבק בנושא באמצעות קידום חקיקה שתסגור את הפרצה בחוק.

"תכליתו של חוק איסור הונאה בכשרות היא להגן על צרכני הכשרות בישראל ולמנוע את הונאתם", נכתב בדברי ההסבר להצעת החוק. "הגורמים המוסמכים ליתן תעודת הכשר הם מועצת הרבנות הראשית לישראל או רב שהסמיכה לכך, רב מקומי בתחום כהונתו ורב צבאי".

עוד מסבירים יוזמי התיקון לחוק כי מטרתו לשלול מבעלי בתי אוכל או יצרנים את האפשרות להציג מצג הנוגע לכשרות מכל סוג שהוא כל עוד לא ניתנה להם תעודת הכשר, וזאת על מנת להגן על הצרכן שומר הכשרות.

"כשם שלא יעלה על הדעת האפשרות שרופא יציג עצמו ככזה בלי אישור מתאים כחוק, כך לא ניתן לאפשר לכל אזרח להכריע בשאלת כשרות המוצר ובהצגתו ככזה אלא רק על ידי הגורם המוסמך בחוק בסטנדרט אחיד, ובאמצעות גורם ציבורי נטול אינטרס כלכלי", ציינו מגישי התיקון.

כזכור, לפני כחודש וחצי פסק בג''ץ כי מותר לעסק להציג את פעולותיו לשמירת כשרות מבלי להשתמש בצירוף האותיות "כשר" המותר רק לרבנות הראשית. בעקבות הפסיקה החל ארגון השגחה פרטית להנפיק תעודות חדשות לבתי עסק שאינם מעוניינים בתעודת כשרות של הרבנות הראשית. על פי יעוץ משפטי שקיבל, התעודה תואמת את פסיקת בג''ץ.

הרבנות הראשית, שציינה כי פסיקת בג''ץ הינה "יום שחור" מבחינתה, החליטה להשיב מלחמה, ואף קנסה מסעדה שעשתה שימוש בתעודה כזו בטענה שהציגה תעודה של השגחה פרטית בניגוד לחוק. הצעת החוק החדשה אמורה לסתום את הגולל על הארגון אך הוא צפוי להיאבק בכל כוחו כנגד וכבר הם הודיעו כי ינסו למנוע את הדיון בהצעת החוק.