אאא

הגאון רבי בן ציון מוצפי, מבכירי הרבנים הספרדים, חשף בשיעור לתלמידיו כי בתחילת השבוע שעבר הוא אושפז עם כאבים קשים והיה צריך לעבור ניתוח, אך בזכות התפילות הצליחו לטפל בו מבלי לנתח.

"הקב"ה עשה לי נס גדול מאוד מאוד", פתח הרב את דבריו, "אני ביום שני לא הייתי פה. אספר לכם בקצרה כיוון שזה נוגע לכולם. ביום ראשון היה לי כאבים קשים בבטן, לא ידעתי מה זה. אבל בשיעור פה היה ב"ה, חזרתי מהשיעור ועוד פעם חזרו הכאבים. בלילה, לקחתי תרופה לישון, בקושי שעתיים והתעוררתי עם כאבים. לא ידעתי מה זה, והמשיכו הכאבים".

"בצהריים התקשרתי לפרופסור שאני בקשר איתו", שחזר הרב, "הוא אמר לי 'תבוא מיד לחדר מיון'. מה אני אעשה.. הלכתי. נסעתי לחשם לחדר מיון, שוק. מה יהיה עם הכאבים? סוף דבר יצא רופא צעיר ולקח אותי, עשו בדיקות, עברנו מדורי גהינום, בסוף מה היה? המעיים בפנים, מעי הגס התגלגל והיה לי סתימת מעיים כבר יותר מיממה. אפילו לשתות לא יכולתי".

הרב סיפר על הרגעים שהיה בטוח שיעבור ניתוח: "עכשיו מה צריך? הוא אומר צריך לנתח. מה יהיה עם 'מוסיאוף'? מה אני עושה. טוב, התפללתי להקב"ה. באו רופאים וכו', חיברו צינורות. בקיצור, בא איזה רופא אחד מיוחד ואמר אני אנסה.. עשו בדיקה פולשנית, והצליחו להחזיר את זה במקומו. הודו לה' כי טוב'".

"הכניסו אותי לאיזה חדר וישנתי שם שתי לילות ב"ה יצאתי עומד על הרגליים", סיכם הרב מוצפי.