אאא

שר הבריאות יעקב ליצמן הודיע בערב שבת בשיחה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו כי קיבל החלטה להתפטר מהממשלה במידה ויבוצעו עבודות ברבת ישראל במהלך השבת, לבסוף התקבלה הפשרה שהעבודות יבוצעו בעל ידי גויים. אך עדויות מהשטח מעלות כי יהודים השתתפו בעבודות. כעת נותרה השאלה האם השר ליצמן יממש את ההתפטרות.

כתב עיתון 'הארץ' בדרום אלמוג בן זקרי צייץ תיעוד של יהודי שהשתתף בעבודות הרבת בשבת.

העיתונאי הוסיף וכתב: "אומרים שממשלות נופלות על דברים קטנים-ננסה. בסיור על פסי הרכבת, זיהיתי את העובד הזה. ככל הנראה יהודי, שטען ששמו גרגורי. כששאלתי איך הוא עובד אם הסיכום היה שיהודים לא יעבדו, השיב שהוא לא עובד של רכבת ישראל. לבש אפוד ונהג ברכב של החברה ההנדסית 'גדיש'. אז יהודי אחד, ליצמן יחליק?".

כזכור, בערב שבת הודיע השר ליצמן כי: "המשך הפיכת יום השבת ליום השיפוצים הלאומי של רכבת ישראל, מנוגד לסטטוס קוו, ומהווה פגיעה חמורה במסורת ישראל ובערך קדושת השבת".