אאא

נשיא מועצת חכמי התורה של ש"ס ראש הישיבה הגאון חכם שלום כהן שיגר הערב (מוצ"ש) מכתב תנחומים למנהיגה הרוחני של 'יחד', ראש ישיבת 'כסא רחמים' הגאון רבי מאיר מאזוז בשל פטירת בתו גאולה ע"ה שהלכה השבוע לעולמה לאחר שסבלה מייסורים קשים.

את המכתב שיגר הגר"ש כהן באמצעות נאמן ביתו הרב דוד בן שמעון והנגיד הספרדי אייל משיח. 

במכתב כותב הגר"ש כהן לגר"מ מאזוז: "לכבוד ראש ישיבת כסא רחמים הגאון רבי מאיר מאזוז. נצטערתי לשמוע על פטירת בדמי ימיה של בתכם האשה הכשרה מרת גאולה ע"ה אשר נזדככה בייסורין רבים".

"יהי רצון שהשם הטוב לא יוסיף לדאבה עוד וינחם אותכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים מתוך בריאות גופה ונהורא מעליא אכי"ר". 

מוקדם יותר הגיע הראשל"צ ורבה של ירושלים הגאון רבי שלמה משה עמאר. כמו כן, הגיעו לנחם השר לביטחון פנים גלעד ארדן וסגן שר האוצר יצחק כהן מש"ס.