אאא

דרמה הלכתית בחצר הגר"ח גריינמן זצ"ל: ביום שני האחרון התקיימה שמחת החתונה של זוג חרדי מ"קהילת גריינמן" אך הזוג נאלץ לערוך חופה חוזרת.

כידוע, מקפידים שהטבעת שהחתן מקדש בה את הכלה תהיה שלו בקניין גמור ומוחלט, אלא שבמקרה הזה התברר במהלך השבת שבע ברכות כי החתן לקח בטעות טבעת אחרת ולא את הטבעת שאמו קנתה עבורו, וקידש בה.

הגאון רבי שמואל גריינמן פסק לקיים חופה חוזרת מיידית, וכך באורח נדיר התקיימה חופה בשבת בבוקר.

יצויין כי זו הפעם הרביעית שהזוג הנ"ל מקדש, משום שגם בחופה ביום שני ערכו פעמיים טקס של "הרי את מקודש לי בטבעת זו" מאחר והעדים לא שמעו וכהוראת ר"י זכרון יעקב הגאון רבי מיכאל בן דוב.

יצויין כי לעת עתה בשל המצב ההלכתי המורכב שנוצר החתן והכלה גרים בבית ההורים.