אאא

ביום ראשון בשעות הערב התכנסו במעונו של ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי גרשון אדלשטיין, מספר ראשי ישיבות ורבנים בכירים על מנת לדון בדרכי החיזוק ליהדות החרדית ולחדד את הצורך בשמירת החומות וגדרי הקדושה.

בכינוס שהתקיים ביוזמתו של ראש ישיבת סלבודקא הגאון רבי דב לנדו השתתפו הגאונים רבי דוד כהן ראש ישיבת חברון, רבי משה הלל הירש ראש ישיבת סלבודקא, רבי יגאל רוזן ראש ישיבת אור ישראל, רבי נתן זוכובסקי מראשי ישיבת גאון יעקב, רבי יהודה סילמן מדייני בני ברק ורבי שמחה קסלר רבה של מודיעין עילית.

בכינוס הועלו נושאים שונים כגון היחס הנכון לציבור החרדי המודרני, סוגיית הישיבות התיכוניות ולימודי האקדמיה בסמינרים וכן צביון תלמידי הישיבות והזהירות מהליכה למקומות שאינם מתאימים לבני תורה.

ל'כיכר השבת' נודע כי בתקופה הקרובה צפוי כינוס נוסף בו ילבנו ראשי הישיבות נושאים נוספים ויגבשו מסקנות.

במרכז הכינוס הוקרא על ידי הרב קסלר מכתבו הנוקב של הגאון רבי דב לנדו, ראש ישיבת סלבודקא, שבמשך עשרות שנים מיעט מלעסוק בנושאי הכלל ובשאלות ציבוריות העומדות על סדר היום של הציבור החרדי אולם לאחרונה נכנס לעובי הקורה בנושאים הללו.

'כיכר השבת' חושף את מכתבו של הגר"ד לנדו בעניין שמירת חומות היהדות החרדית.

ראש הישיבה מביא מדברי החזון איש שכותב, "ידינו עסוקות בבנין חומות ולהקים חיץ בין הצפיעים והצפיעות שלנו לחוצות הפרועות שאיות הכחש וחמדת התועבות הם הוראה וכיוון לדורות עד ביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן", ומציין כי "אדרבא, ככל שהזמנים מתארכים והננו נמצאים בניסיונות חדשים ומתחדשים מכל מיני כיוונים, יש לדברים משנה תוקף והוראה ליתר תושייה עבורנו לעמידה בפרץ ללא כל רפיון שהוא".

כינוס הרבנים (באדיבות המצלם)
כינוס הרבנים (באדיבות המצלם)
הגדלה

בהמשך מכתבו כותב הגר"ד כי "כל רצון להתחבר עם העולם החיצוני, החילוני, תרבותו, ערכיו, מושגיו, צורת-חשיבתו, שאיפותיו לסוגיהן, וגישתו לכל המתרחש, מבנה שפת דיבורו וכתיבתו לכל גווניה, ובעקבות זה נוסדים מוסדות "חינוך" במרכאות לבנים ולבנות, ועוד תכניות כיוצא בזה, שאחת היא מטרתן, להסיר ככל האפשר את החייץ שבינינו לבינם, הוא הוא הפתח לשאול תחתית, החוצות הפרועות שאיות הכחש וחמדת התועבות רח"ל".

"ובל יספרו לנו כל מיני סיפורים הקשורים למצבנו הקשה בתקופתנו איך לנווט את בעיות קיומנו היום יומי בדרכים חדשות כאלו וכאלו, שכולם אחת היא תוצאותם הרס, הרס, והרס, ישמרנו השם", כותב ראש הישיבה.

הגר"ד חותם את מכתבו וכותב כי "מצוה גדולה להתאזר ולעמוד בעוז ביישוב הדעת ובזהירות נגד כל הדרכים האלו לכל גווניהם ולכל מכווניהם, והשם יהיה בעזרנו".