אאא

המוני חסידי ויז'ניץ בכל רחבי תבל יתאספו בצהריים (רביעי, שעון ארה"ב) לעצרת תפילה לרפואתו של זקן האדמו"רים הרבי מויז'ניץ ממונסי.

בשעה 13:30, שעון ארה"ב, יעבור האדמו"ר הישיש טיפול רפואי לסיוע נשימתי והמוני חסידיו יתאספו לתפילה בבתי המדרש להצלחת הטיפול ולרפואתו של האדמו"ר.

‫במנסי יאמרו ספר תהילים בביהמ"ד הגדול בהשתתפות האדמו"ר מויז'ניץ השוהה בימים אלו בארה"ב.

הציבור מתבקש להמשיך ולעורר רחמי שמים מרובים ולהעתיר עבור האדמו"ר רבי מרדכי בן מרגליא לרפואה שלימה בתוך שאר חולי ישראל.