אאא

בשעות הערב (רביעי) יערכו עבודות לטיפול בתאורת אזהרה לכלי טיס בראש תורן גשר המיתרים באמצעות מנוף שיוצב על הפניה ימינה משדרות הרצל לשדרות שז"ר, ועל כן תורגש הכבדה בתנועה וסגירת נתיבים ותחנות אוטובוס.

העבודות יתבצעו החלה מהשעה 19:00 ועד 05:30 ויסתיימו למחרת (יום חמישי – 23.11.17) והתנועה תשוב לסדרה.

להלן הסדרי התנועה בעקבות העבודות:

• בין השעות 19:00-01:30 תיחסם הפניה ימינה משדרות הרצל לשז"ר.

• בין השעות 20:30-23:00 תיחסם יציאת האוטובוסים מחניון אגד לבנייני האומה.

• בין השעות 23:00-01:30 היציאה לאוטובוסים מהחניון תהיה פתוחה, גשר בן דור יהיה סגור בשל תחילת עבודה בגובה.

• חשוב להדגיש כי תתאפשר תנועה ויציאה מהעיר לכל אורך שעות העבודה.

• בשל העבודות החל משעה 19:00 לא יפעלו תחנות האוטובוס בשדרות הרצל בסמוך לגשר המיתרים לקווים 1, 3, 6, 18, 59, 65, 66, 74 - מדבקות על שעות העבודה יוצבו בתחנות לידיעת הנוסעים.