אאא

רבבות יהודים בארץ ובגולה מעתירים בשעה זו בתפילה ובתחנונים לרפואתו והצלתו המהירה של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן, בן ה-104, לאחר שמצבו הרפואי התדרדר בשעות האחרונות ונשקפת סכנה לחייו.

גדולי ישראל ובראשם מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין ונשיא המועצת ראש הישיבה חכם שלום כהן, הורו לרבבות בני תורה בעולם הישיבות להפסיק את סדר לימודם - בתלמודי התורה, בישיבות ובכוללים - ולהעתיר לרפואת מרן רבי אהרון יהודה לייב בן גיטל פייגא.

בעקבות פניות של בני תורה העמלים לפרנסתם כיצד לנהוג בשעה זו במקום העבודה, לומדי "אחוות תורה" שאלו את הגאון רבי יואל פרידמן - דיין ומו"צ בבית דינו של הגר"נ קרליץ, רב שכונת חזון איש באלעד ומרבני "אחוות תורה" - שהשיב כי אין להפסיק באמצע עבודה לאמירת תהילים אלא כפי המקובל בכל מקום ומקום.

"במקום שנהגו להפסיק לתפילת מנחה, יש להוסיף פרק תהילים לרפואתו אך לא להאריך ולעבור על איסור גזל רח"ל המקטרג בראש. הכל כמנהג המקום, כפי שמקובל", סיכם.

הגאון רבי דוד לייבל, מייסד רשת הכוללים "אחוות תורה" לעמלים לפרנסתם, הורה לעובדים שיתכנסו בשעות הערב במסגרות הלימוד להקדיש את הלימוד בכוללים לרפואתו של מרןראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן.