אאא

בצפון הנגב, בתחום המועצה האזורית בני שמעון, נוסד כבר לפני מעל 70 שנה היישוב נבטים בידי עולים מהונגריה. לאורך השנים סבל המושב מקשיים רבים עקב הריחוק ממרכז הארץ וכל ניסיונות אכלוס הקבע במקום כשלו בזה אחר זה, אלא שכיום יחד עם העידוד הממשלתי לעבור אל הנגב, באו להתגורר במקום משפחות רבות וצעירות, אשר מקיימות ביישוב המרוחק חיי קהילה תוססים.

פעילים בארגוני הקירוב שהגיעו בזמן האחרון אל הבית הכנסת המקומי היחיד ביישוב שמשמש את 200 המשפחות, נחרדו לשמוע מהתושבים כי המקווה ביישוב אינו ראוי לפעילות כלל ועיקר. כשהם מזועזעים מהמצוקה החריפה אשר עולה ומתעצמת לנוכח כך שיישוב זה הינו מרוחק מכל עיר או יישוב אחר סמוך, פנו בארגוני הקירוב בדחיפות לארגון "טהרת הבית" כדי שיאות לקחת על עצמו שיפוץ ובניית המקווה מחדש באופן מידי.

בארגון "טהרת הבית" העושה מלאכת קודש בכל הארץ ובונה מקוואות במקומות בהם אין כל מכרז ממשלתי או תקציב מדינה, הדרימו יחד עם רבני הארגון עד היישוב המרוחק כדי לבחון את הפתרון האפשרי והמידי לבניית המקווה החדש, שיהיה ראוי כבר בהקדם לשמש את מאות המשפחות.

בארגון "טהרת הבית" יחד עם עסקנים מקומיים הצליחו להשיג תקציב שהינו פחות משליש ההוצאות מתקצוב המועצה האזורית. בשל דחיפות העניין, ארגון "טהרת הבית" החל לגייס בימים אלו את שאר הסכום המגיע למעל 250,000 ₪. תושבי נבטים הנרגשים משוועים כעת לעזרת הציבור המידית, מתוך תקווה כי המקווה החדש יושלם בקרוב, "כעת בזכות ארגון "טהרת הבית" שבונה כאן את המקווה החדש, חיי המשפחות של כולם ישתנו מקצה לקצה", אומרים התושבים.

מנהלי הארגון מספרים כי עם עונת הגשמים הנמצאת בפתח, ועמה החשש מהצפות ותקלות בכמה מקוואות ברחבי הארץ, נערמו על שולחן הארגון בקשות רבות לסייע ולעזור בשיפוץ ובנייה מחודשת של המקווה. בארגון מציינים כי "לפי הבדיקות שנערכו, בחלק רב מהמקומות, הפכו המקוואות למקומות לא כשירים לכניסה – ולכן אנו עמלים לפעול בצורה אינטנסיבית על מנת שלא יימנע חלילה מיהודי החפץ במצוות טהרה, כניסה אל המקווה". 

ארגון טהרת הבית עוסק במקביל בימים אלו גם בתקיעת יתד של טהרה במקום נוספים בו עוד אין בכלל שטח ותכנית למקווה. אנשי הארגון פועלים במקומות שאין הרשויות נותנות סיוע וסבסוד לארגונים ועמותות אחרים אשר בכסף זה בונות את מקווה הטהרה - מדובר במקוואות טהרה אשר עליהם לא קיים כל מכרז ממשלתי ואין כל גוף ציבורי רשמי אשר נוטל אחריות על הפעלתו, ועתה אודות לארגון 'טהרת הבית' הפועל בשליחות גדולי ישראל שליט"א ובתרומות מציבור יראי ה' הנותן שכם להרחיב את גבולות הקדושה והטהרה בארץ ישראל, מקווים בארגון כי ייבנו מקוואות אלו בחורף הקרוב.

לקראת פרויקט בניית עשרת המקוואות החדשים ושיפוץ המקוואות הקיימים, מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א, כתב מכתב נדיר לכל הציבור להיענות לבקשה מיוחדת שלו: "נפשי בשאלתי אל כל יחיד ויחיד, להיות שותף קבע בטהרת הבית. שעניין הטהרה קודם לכל, וחוב ראשון במעלה להקימה בכל בנצרך, ובפרט במקום שאין איש - ועיקר רצוני לצרף בזאת עשרת אלפים איש גיבורי החיל מחזיקי טהרה אשר יטו כתף חודש בחודשו בסכום של 100 ₪ לבניית מקווה אחר מקווה, וכל התורמים יזכו לבני חיי ומזוני. בנים עובדי ה' בקדושה ובטהרה".

מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א העומד יחד עם גדולי הדור בנשיאות הארגון, סומך את ידיו כי כל הנעשה בו הוא בנאמנות, הידור מצווה ודקדוק ההלכה, בזכות פיקוחם האישי של הרבנים חברי הוועדה, ובראשם חבר בד"צ "שארית ישראל" וראש 'בתי הוראה' ב"ב, הרב שבח צבי רוזנבלט,, ההרב ייהודא סילמן, רב הגבעה הדרומית בק"ס, הרב יהודה קנר וכן יו"ר הארגון הרב יחזקאל מוצפי.