הרב שניידר עם מרן ראש הישיבה  (באדיבות המצלם)
אאא

הגאון רבי משה יהודה שניידר, החברותא של מרן הגראי"ל שטיינמן, מסר היום (חמישי) דברי התעוררות מיוחדים בקו טלפוני בו הוא מעביר את דרשותיו, לאור מצבו של רבו המובהק, מנהיג הדור.

בדבריו אמר בין היתר: "עת צרה ליעקב וממנה יוושע. כלל ישראל נמצא כרגע, כיום הזה, במצב שצריך הרבה רחמי שמים. כאשר רבינו הגדול, אביהם של ישראל, ליבם של ישראל, נמצא במצב של סכנה - כולנו בסכנה גדולה, ואין לנו אלא לזעוק לאבינו שבשמים".

"ידוע מה שכתוב בחז''ל, שמרן שר התורה שליט''א מביא את המדרש, ששנותיהם של צדיקים אין להם קצבה. השנים והחיים של גדולי ישראל, של הצדיקים שנושאים את משא הדור, אין להם קצבה. הכל לפי הזכויות של הדור ולפי הצורך של כלל ישראל. וממילא, פשוט שכל מה שאנחנו נתחזק, בתורה, בתפילה בעומק הלב, במעשי מצוות, הכל נזקף לזכותו של רבינו הגדול מרן ראש הישיבה רבי אהרן יהודה לייב בן גיטל פייגא. זה יועיל שיוסיפו לו שנות חיים אורך ימים ושנים".

 הרב שניידר מספר על ה'מופת' של מרן הרב שטיינמן. ארכיון (צילום: כיכר השבת)

"אני רוצה להוסיף דבר אחד, מה שהראש ישיבה מביא מהחפץ חיים בספר מחנה ישראל, כשהוא מדבר על ענין תפילה הוא אומר ששני דברים הם עיקרים חשובים, שבזכותם התפילה מתקבלת בשמים".

"דבר ראשון שהתפילה תהיה מעומק הלב, ומה שיותר מעומק הלב, ובפרט אם יכול לבוא לידי דמעות, אז התפילה מקובלת ביותר בשמים. ודבר שני, מביא החפץ חיים, שיכוון שהתפילה תעבור דרך ארץ ישראל, ירושלים, בית המקדש וקודש הקדשים. אומר החפץ חיים, שעל ידי זה התפילה מתקבלת".

"ועוד דבר מביא הראש ישיבה שיהיה בריא, מהזוהר הקדוש, גם כן דבר גדול שעל ידי זה התפילה תתקבל: שיתוודה לפני שהוא מתחיל להתפלל, לומר 'חטאתי', ואז זה מועיל שהתפילה תתקבל".

"והעיקר - זה תפילת רבים. הרי אין הקב''ה משיב תפילתם ריקם, כמו שהגמרא מביאה 'הן קל כביר' ו'לא ימאס', כמו שרואים בחוש, שברגע שכלל ישראל מתחזקים בתפילה, מיד תפילתם מתקבלת, כמו שראינו כל הזמן".

"היום ראינו את זה גם כן, ועוד נראה הלאה בעז''ה. אז הבה כולנו ביחד נתחזק מאוד מאוד בתפילה מעומק הלב, ונצעק אל אבינו שבשמים. אנא השם הושיעה נא! אנא השם הצליחה נא! שנזכה שרבינו הגדול, האבא של כולנו, הרי רבינו הוא האבא של כלל ישראל, יתחזק ויתרפא, ונזכה לאורו הגדול, וכל תוקף קדושתו העצומה תמשיך לחופף עלינו ולאמצינו, עד ביאת גואל צדק במהרה בימינו, אמן", סיים החברותא של מרן.