אאא

אלו הם זמני כניסת ויציאת שבת ז' בכסלו תשע"ח, פרשת ויצא.

הזמנים לפי שעון חורף

בארץ:

ירושלים - כניסה 16:00, יציאה 17:14

תל אביב - כניסה 16:16, יציאה 17:16

אלעד - כניסה 16:06, יציאה 17:15

חיפה - כניסה 16:07, יציאה 17:13

צפת - כניסה 16:07, יציאה 17:11

באר שבע - כניסה 16:19, יציאה 17:17

בעולם:

פריז - כניסה 16:32, יציאה 17:52

לונדון - כניסה 15:31, יציאה 16:55

ניו יורק - כניסה 16:12, יציאה 17:15

אומן - כניסה 15:51, יציאה 17:02