(צילום: מתתיהו גולדברג)
אאא

בפתיחתה של החבורה המיוחדת שמסר השבוע ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי גרשון אדלשטיין, הוא התייחס למצב בריאותו של מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרון יהודה לייב שטיינמן, והסביר לתלמידיו במה יש להתחזק לרפואתו של גדול הדור. 

"כיכר השבת" מגיש תמלול מדברי ראש הישיבה: 

"הדבר הראשון שצריך, כבר הזכרנו מה שידוע מהט"ז, שאם עוסקים בתורה ומכוונים בלימוד לזכות מישהו זה משפיע" פתח הגרי"ג אדלשטיין, "וכן זכורני מימי בחרותי בישיבת לומז'ה בפ"ת, מהגה"צ רבי אליהו דושניצר זצ"ל, שכשהיו באים אליו לבקש שיתפלל עבור חולים, היה אומר לבני הישיבה להקדיש את לימודם לזכות החולה שיתרפא".

"וכך גם אנחנו עכשיו צריכים זכויות, רבינו הגדול צריך רפואה, ולכן נקדים עכשיו שזכות עסק התורה שלנו שנעסוק כעת יהיה לזכותו ולרפואתו השלמה של רבינו אהרן יהודה לייב בן גיטל פיגא לרפו"ש בתושח"י".

"אבל יש גם צורך לעשות חיזוק, להתחזק למעשה, ויש דבר אחד חשוב מאד, בשב ואל תעשה, להתחזק בשמירת הלשון, לא לדבר לשון הרע. ולשון הרע הוא לא רק שקר, אלא אפילו אמת, כמו שמצינו במרגלים שאמרו אמת וזה היה לשון הרע, ואם מדברים לשון הרע של שקר, יש בזה שני דברים, גם לשון הרע וגם שקר".

"וצריכים חיזוק בשמירת הלשון, כשמתרגלים זה לא קשה, אבל קשה להתרגל, והעצה היא ללמוד חפץ חיים ושמירת הלשון, שיש שם הלכות וגם דברי מוסר, בחפץ חיים יש הלכות מה הם דיני לשון הרע, וזה שולחן ערוך על הלכות לשון הרע, ובשמירת הלשון יש שלושה שערים, דברי חיזוק חשובים מאד בנוגע לשמירת הלשון".

"ועוד דבר שהוא מעשרת הדיברות, כיבוד אב ואם, כתוב בגמרא שזה קשה מאד, כיבוד אב ואם לצאת ידי חובה זה דבר קשה מאד, אבל צריך להתאמץ, להיזהר בכיבוד אב ואם, להיזהר בכבוד, ולכל הפחות שלא יהיה ביזיון, זה עבודה קשה מאד, שצריכים להתרגל בזה, וזה לא פשוט, אבל זה מעשרת הדיברות, וזו זכות גדולה מאד".

 רופאו של מרן בראיון ל"כיכר השבת". אתמול

"וגם ביטול תורה, זה איסור גמור, סתם ביטול תורה, לבטל זמן, ביטול תורה על סקרנות, לקרוא דברים בטלים, אדם מבטל על סקרנות המון זמן, ואין בזה שום רווח, זה לא נוגע למעשה, רק ביטול תורה, וזה חיוב תמידי להיזהר מביטול תורה, אבל עכשיו החיוב יותר גדול, להיזהר מבטלה, וכל החיזוקים האלו יהיו לזכותו ולרפואתו של רבינו הגדול".

"וגם תפילה, יש בנוסח התפילה "יהי רצון" על חולים, ומסתבר שאפילו בשבת אפשר לומר את זה, כמו שאומרים בשבת מי שברך על חולים, ובמהרש"א בקידושין כתב שתפילה זה לא נס, צריכים לדעת את האמת שתפילה של כל אחד ואחד, אם הוא מתפלל, ומתפלל באמת, זה דרך הטבע שתהיה ישועה, רק צריך להתפלל, תפילה באמת".

"וכתוב בחז"ל שיש להתפלל עוד ועוד, משה רבינו התפלל הרבה תפילות כמנין ואתחנן, עד שהקב"ה אמר לו רב לך, ובלי זה היה מוסיף להתפלל, ואם היה מתפלל עוד היה מבטל את הגזירה, אבל הקב"ה אמר לו רב לך, אל תתפלל יותר, אסור לו להתפלל, אבל אנחנו אין לנו איסור להתפלל, וכמה שמתפללים יותר אז יותר סיכויים לישועה".