אאא

בסוף השבוע התקיימה שמחת הנישואין לבת זקוניו של הרב ישראל מאיר ברנר מגדולי וזקני רבני ומשפיעי ברסלב בארה"ק, תלמידו המובהק והנאמן של מנהיג חסידי ברסלב בדור הקודם ר' לוי יצחק בנדר זצוק"ל. הכלה נישאה לחתן המופלג הרב שמעון בן הרב יצחק זאב זלזניק נכד הגאון הנודע ר' אפרים זלזניק זצוק"ל ר"מ ישיבת 'ארץ הצבי'. 

בחתונה שהתקיימה באולמי 'פרימה פאלאס', השתתפו קהל עצום מהחסידות שבאו ליטול חלק בשמחה המרגשת יחד עם כל  זקני המשפיעים ומעתיקי השמועה בחצר החסידות ברסלב

השתתפו וכיבדו את השמחה גדולי הדור אדמורי"ם ורבנים וראשי ישיבות בין היתר: הרב אברהם יהושע סולובייציק ר"י בריסק . הרב יהושע דוד טורצ'ין נשיא ומנהיג קהילת ה'פרושים' בארה"ק. הרב דב וויס  גאב"ד קרית צאנז חתנו של הגה"ק השפע חיים מצאנז. הרב אליעזר ברלנד. הרב יהודה פישר חבר הביד"צ העדה"ח. הרבהמקובל הגרי"מ מורגנשטרן. כ"ק אדמו"ר מקוז'מיר. המקובל הרב רבי יהודה שיינפלד. הגאון ר' משה ברנדסדורפר גאב"ד 'היכל הוראה'. הרב שמעון שפירא יחד עם כמה מאחיו בני השרף מברסלב רבי שמואל שפירא, אשר רקדו יחד עם החתן והמחותן הגדול. הרב חיים ברמן. הרב אהרן סאמעט מו"צ העדה"ח. הרב משה מנחם קלוגר ראש מוסדות 'קבר רחל'. הרב דב גולדרינג רב שכונת 'אחוה' בי-ם. המשפיע ר' יהודה צבי שפירא. ראשי רשת התלמודי תורה והישיבות  'אהבת משה' דחסידי ברסלב בארה"ק. נאמן ביתו של הרב שכטער - הרה"ח ר' יואל צבי ראטנבערג ועוד