האזינו לדברי הרבנים בכנס המחאה  (תיעוד: באדיבות הקו החרדי)
אאא

על רקע התקיפות החוזרות ונשנות של הפלג כנגד ראש ישיבת אור ישראל הגאון רבי יגאל רוזן, נערך אמש (מוצ"ש) בבני ברק כנס מחאה וחיזוק מיוחד לבוגרי הישיבה, בו השתתפו מאות מבוגרי הישיבה, ונשאו דברים רבני ישיבת אור ישראל. 

בפני מאות בוגרי ישיבת אור ישראל נשא דברים הגאון רבי אליהו מן נאמן ביתו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, וכן רבני הישיבה, בהם הגאון רבי מרדכי רבינוביץ' מראשי הישיבה, המשגיח הגאון רבי פנחס גולדווסר, הגאון רבי ניסן גולדברג מרבני הישיבה והרב צבי איצקוביץ' נציג הבוגרים.

הגאון רבי אליהו מן הביא את דבריו של מרן הגר"ח, שביקש למסור לרב רוזן: "אשריך שנתפסת על דברי תורה, על פועליך הגדולים והחשובים למען בני הישיבות, ובוודאי יזכה בעבור זה להאריך ימים על ממלכתו בסייעתא דשמיא מרובה באריכות ימים ושנים, להרביץ תורה ולזכות הרבים למען עולם התורה, מתוך בריות גופא ונהורא מעליא, וינצל מכל מיני פגעים רעים".

דברי הגר"א מן בשם מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי

הגר"נ גולדברג נשא דברים חריפים, וסיפר שחבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי ראובן אלבז אמר לו כי מניסיונו כראש ישיבה לבעלי תשובה, המצב היום מול הצבא טוב בהרבה מהעבר, בזכות פועלו של הגר"י רוזן. זאת לעומת "לבן הארמי", המפיץ דברי שקר. "הם מתכוונים לעקור את הכל", זעק הרב גולדברג, "הם מתכוונים לגדולי ישראל, למרנן ר' אהרן לייב ור' חיים. הם עוד יגידו שמרן הרב שטיינמן מתיר שעטנז ובישיבת אור ישראל יש שעטנז בכיסאות", הפטיר בכאב.

הגר"פ גולדווסר השווה את התוקפים ל"בריונים" שהיו בתקופת חורבן בית שני, שנלחמו ברבי יוחנן בן זכאי וטענו שהם הם החשמונאים שמעמידים את הדת.

הנוכחים הרבים בכינוס המחאה
הנוכחים הרבים בכינוס המחאה

כל הנואמים ציינו את הסיוע שמושיט הגר"י רוזן לכל מי שמסתבך עם הצבא, וציינו כי דווקא בשל כך הוא מותקף על ידי "הפלג" שמעוניין בהסתבכויות. הבוגרים הרבים שהגיעו לכנס אף העניקו לראש הישיבה "קבלה לחיזוק ב'סדר א'", כמתנה על הרדיפות שהוא עובר בתקופה האחרונה.