אאא

מפכ"ל המשטרה, רב ניצב רוני אלשיך, השוהה בימים אלה בארצות הברית, במסגרת ביקור רשמי, יצא אתמול (ה') לתפילה על ציונו הקדוש של כ"ק האדמו"ר מליובאוויטש זצוק"ל בקווינס שבניו-יורק.

טרם כניסתו התיישב המפכ"ל באולם 'בית אהל חב"ד ליובאוויטש', לכתיבת 'קוויטל' - פ"נ (פדיון נפש) וכן חלץ את מנעליו, כנהוג בחב"ד לפני הכניסה לאוהל האדמו"ר.

אלשיך, נכנס למתחם הציון מלווה במקורביו והביע את התרגשותו מהחוויה הרוחנית לה זכה.