אאא

ברוך דיין האמת: בבני ברק הסתלקה לבית עולמה הרבנית הצדקנית מרת אורה ברלין ע"ה, אשת חבר לגאון רבי מנחם צבי ברלין, ראש ישיבת רבינו חיים עוזר.

הרבנית בת ה-78 נולדה לאביה הגה"צ רבי יואל קלופט זצ"ל, וכבר משחר ילדותה נודעה במידותיה התרומיות.

כשהגיעה לפרקה נישאה לבעלה הגאון  רבי מנחם צבי ומאז עמדה לימינו במסירות וסייעה לו בשקידת התורה כאשר כל צורכי הבית נופלים עליה.

לפני כעשר שנים חלתה, ומאז סבלה ייסורים מרים אולם על אף הכל חיזקה את סביבתה מתוך אמונה תמימה וטהורה שהכל לטובה.

במהלך השבת הידרדר מצבה ובמעמד בני משפחה הסתלקה לגנזי מרומים מתוך דעה צלולה.

הלווית הרבנית תצא בשעה 20:30  מביתה ברמת אלחנן לישיבת רבינו חיים עוזר ומשם לירושלים.