אאא

בעקבות גל ההפגנות נגד הגיוס של אנשי 'הפלג הירושלמי' וחוגי 'העדה החרדית' נדרשו לאחרונה רבני הקהילות  לשאלה האם הישיבה בבית הסוהר מסוכנת רוחנית לא פחות מגיוס לצבא, ולפיכך יש להימנע מלהשתתף בהפגנות הללו, או שאכן עדיף להיעצר ובלבד לצאת ידי חובת מחאה בעניין הגיוס.

במהלך שיעורו השבועי התייחס ראב"ד 'העדה החרדית' הגאון רבי משה שטרנבוך לסוגייה תוך שטען כי הישיבה בכלא היא סכנה רוחנית של ממש.

הגר"מ שטרנבוך אמר כי "באו אצלי לאחרונה בחורים שישבו בבית הסוהר להוכיח לממשלה שבמאסר לא יצליחו לשבור את רוחנו, אמרתי להם לזכור שבית הסוהר הוא מקום מסוכן ברוחניות - שיש שם מגע עם חופשיים וזה מזיק ברוחניות".

הרב ציטט בשיעורו את הרמב"ם שכתב שכדי לזכות לכתר צריך האדם 'להיזהר בכל לילותיו ולא יאבד אפילו אחד מהן בשינה ואכילה  ושתיה ושיחה וכיוצא בהן אלא בתלמוד תורה ודברי חכמה'.

לדבריו "והרי מבואר בדברי הרמב"ם שכדי לזכות לכתר תורה צריך שלא יאבד אפילו לילה אחת מלימוד התורה ברציפות, וביאר בזה הגר"א קוטלר זצ"ל שבניין הקומה הרוחנית של בן עלייה על ידי לימוד התורה נעשה דווקא על ידי רציפות מוחלטת בלימוד התור.

"וכשם שבשרשרת אם נעשה בה קרע באמצעה מתבטל כל מהות השרשרת, כך גם בניין קומתו הרוחנית של בן תורה הוא בדרך של בניין רצוף בהתמדה לילה אחר לילה ברציפות מתוך שקיעות בלימוד התורה, ואם האדם מתבטל באמצע מלימודו הרי מתבטל בזה כל הבניין, וצריך להתחיל שוב מחדש את בנין התורה אצלו, ולכן אמרתי להם שישובו מיד ללמוד בהתמדה, והקב"ה יוסיף להם חכמה ויראה".